Strona główna » Żołnierze Niezłomni powracają

Żołnierze Niezłomni powracają

SANOK. W dniu 6 marca br. w Sali „Rotunda” Muzeum Historycznego w Sanoku został rozstrzygnięty Międzypowiatowy Konkurs Historyczny pt. „Oskarżeni o wierność” pod patronatem honorowym Piotra Babinetza, posła na Sejm RP. Bohaterami konkursu byli: gen. August Emil Fieldorf, mjr Bolesław Kontrym, mjr Hieronim Dekutowski.

Odczytanie wyników i wręczenie nagród poprzedziły wystąpienia pana Wiesława Banacha, dyrektora Muzeum Historycznego w Sanoku, posła na Sejm RP Piotra Babinetza i wykład o Żołnierzach Niezłomnych dr. Krzysztofa Kaczmarskiego, naczelnika Biura Edukacji Publicznej IPN`u Oddział w Rzeszowie.

Poseł na Sejm RP Piotr Babinetz przypomniał, jak zakłamywano prawdę o męstwie, patriotyzmie i prawdziwych motywach działania żołnierzy zbrojnego podziemia antykomunistycznego, określając ich mianem bandytów, faszystów, reakcyjnego podziemia. Szykanowano również ich rodziny. Od lat 90-tych ub. wieku rozpoczął się okres przywracania im dobrego imienia. Ważnym momentem była tu wystawa „Żołnierze Wyklęci. Antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 roku”, zorganizowana przez Ligę Republikańską na Uniwersytecie Warszawskim, i wydany jako jej pokłosie album pod tym samym tytułem.

Poseł Babinetz przyznał, że wielką wagę w przywracaniu Żołnierzom Niezłomnym pamięci i dobrego imienia miał fakt ustanowienia w 2011 roku z inicjatywy Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego 1 marca świętem państwowym: Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Obecnie systematycznie wzrasta zainteresowanie tą tematyką, widoczne choćby w chętnym podejmowaniu jej przez twórców (zwłaszcza muzyków) młodego pokolenia.

Dr Krzysztof Kaczmarski, Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie, rozwinął szerzej tematy podjęte przez posła Babinetza, mówiąc, że choć utarło się używanie terminu Żołnierze Wyklęci, jednak bardziej adekwatne i chętniej używane przez samych kombatantów jest określenie Żołnierze Niezłomni. Podał przybliżone (z uwagi na wciąż trwające prace badawcze) statystyki dotyczące żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, a następnie różnych nurtów powojennej opozycji antykomunistycznej w Polsce oraz na terenie Podkarpacia (Rzeszowszczyzny). Wspomniał o ich dramatycznych losach, w tym o stosowanych wobec nich brutalnych metodach śledczych oraz o orzekaniu i wykonywaniu wobec nich kary śmierci lub ciężkiego więzienia. Przypomniał też nazwiska kilku ostatnich żołnierzy podziemia antykomunistycznego, którzy ukrywali się z bronią w ręku aż do przełomu lat 50-tych i 60-tych, a także słynną, zwycięską bitwę pod Kuryłówką, stoczoną 7 maja 1945 r. przez oddziały NOW z ekspedycją karną NKWD.

W dalszej kolejności wyniki zmagań konkursowych przedstawiła Agnieszka Szczepańska, przewodnicząca komisji. W kategorii gimnazjów zwyciężyła Natalia Kot ( nauczyciel Maria Wańcowiat; Gimnazjum w Zagórzu ), miejsce drugie zajęła Kinga Chmura ( nauczyciel Edyta Białowąs; Gimnazjum nr 1 w Sanoku ), trzecie – Anita Barańska ( nauczyciel Dorota Kwaśniewicz; ZS w Nowotańcu ). Miejsca czwarte, piąte i szóste kolejno przypadły w udziale: Piotrowi Chrząszczowi ( nauczyciel Dorota Kwaśniewicz; ZS w Nowotańcu ), Piotrowi Kruczkowi ( nauczyciel Maria Wańcowiat; Gimnazjum w Zagórzu ) i Miłoszowi Gratkowskiemu ( nauczyciel Daniel Sękowski; Gimnazjum nr 1 w Sanoku ).

Wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych dominowali reprezentanci I LO w Sanoku ( nauczyciel Piotr Kita ), zajmując trzy pierwsze miejsca. Wygrał Michał Michniewicz, przed Kacprem Milczanowskim i Andrzejem Lewickim. Miejsce 4. wywalczyła Natalia Ogorzałek ( nauczyciel Małgorzata Szczupakowska; IV LO w Rzeszowie), tuż za nią był jej szkolny kolega Konrad Mierzwa. Miejsce szóste dla Jakuba Szyńca ( nauczyciel Joanna Albigowska; ZS nr 1 w Sanoku ).

W konkursie udział wzięli reprezentanci następujących szkół: ZS w Nowotańcu, Gimnazjum nr 3 w Sanoku, Gimnazjum w Zagórzu, Gimnazjum nr 2 w Sanoku, ZS w Niebieszczanach, Gimnazjum nr 1 w Sanoku, ZS w Strachocinie, IV LO w Rzeszowie, ZS nr 2 w Sanoku, ZS nr 1 w Sanoku, ZS nr 5 w Sanoku, ZS „Strzelec” w Sanoku, I LO w Sanoku oraz LO w Lesku. Wszyscy uczniowie oraz ich nauczyciele zostali nagrodzeni.

Ogółem rywalizowało 20 uczniów z 7 gimnazjów i 17 także z 7 szkół ponadgimnazjalnych powiatu sanockiego, leskiego oraz z Rzeszowa.

Zaszczytem dla wszystkich był udział w podsumowaniu wielu znamienitych osób. Oprócz wyżej wymienionych byli to: Andrzej Szall, wiceprzewodniczący NSZZ „Solidarność” Region Podkarpacie, Andrzej Romaniak, kierownik Działu Historycznego Muzeum Historycznego w Sanoku, Andrzej Chrobak, radny miasta Sanoka, Zdzisław Gładysz, Tadeusz Nabywaniec, radny powiatu sanockiego.

Nagrody ufundowali: Piotr Babinetz, poseł na Sejm RP, IPN Oddział w Rzeszowie, który reprezentował dr Krzysztof Kaczmarski, Andrzej Szall, Andrzej Radwański, Andrzej Budzicki, sanocki mincerz, Andrzej Chrobak, Mirosław Sworst oraz Tadeusz Nabywaniec.

Gorące podziękowania organizatorzy kierują do władz PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku za udostępnienie sali podczas zmagań młodzieży z zadaniami konkursowymi oraz panu Wiesławowi Banachowi za gościnne przyjęcie w Muzeum Historycznym w Sanoku.

Organizatorem konkursu był Sanocki Klub Gazety Polskiej.

(in. wł.)


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334