Strona główna » Zbigniew Kuźmiuk o proponowanej przez rząd nowelizacji ustawy o Lasach Państwowych

Zbigniew Kuźmiuk o proponowanej przez rząd nowelizacji ustawy o Lasach Państwowych

Brutalny skok na kasę - takim terminem określił proponowaną przez rząd Donalda Tuska nowelizację ustawy o lasach profesor Jan Szyszko, poseł Prawa i Sprawiedliwości zadając wczoraj w Sejmie pytanie ministrowi środowiska podczas tury pytań w sprawach bieżących.

Okazuje się, że sprawa nowelizacji ustawy o lasach uległa przyśpieszeniu w sposób wręcz niezwykły.

Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia nowelizacja była przedmiotem Komitetu Stałego Rady Ministrów, zaledwie we wtorek przyjął go rząd, a od wczoraj jest już drukiem sejmowym o numerze 2041 i to oznacza, że będzie przedmiotem I czytania już na następnej sesji Sejmu w dniach 22-24 stycznia.

Na pytanie odpowiadał podsekretarz stanu w resorcie środowiska, konserwator przyrody Janusz Zalewski i okazało się, że ponoć Lasy Państwowe wręcz „z entuzjazmem” przyjęły zaproponowane przez rząd zmiany.

Przypomnijmy tylko, że podczas listopadowej rekonstrukcji rządu dokonanej przez premiera Tuska, nowym ministrem środowiska, został Maciej Grabowski, do tego momentu podsekretarz stanu w ministerstwie finansów.

Szef rządu uzasadniał wtedy zmianę na tym stanowisku, koniecznością przyśpieszenia prac nad projektem ustawy umożliwiającej zwiększenie intensywności poszukiwań, a w konsekwencji wydobycia gazu łupkowego w Polsce.

Minister Grabowski przyśpieszył prace ale nad projektem ustawy o lasach, w którym to zasadnicze zmiany dotyczą gospodarki finansowej lasów państwowych, a dokładniej chodzi o sięgnięcie przez ministra finansów do ich zasobów finansowych.

Jest to o tyle dziwna propozycja, ponieważ opracował ją minister środowiska, ustawowo przecież zobligowany, żeby zapewnić jak najlepsze warunki rozwoju Lasom Państwowym.

W tym miejscu wypada także przypomnieć, że w okresie rządów AWS i UW w latach 1998-2001, powstał rządowy projekt ustawy o powołanie w miejsce przedsiębiorstwa Lasy Państwowe, jednoosobowej spółki Skarbu Państwa, co zostało wtedy jednoznacznie odebrane przez środowisko leśników jako przygotowanie do prywatyzacji i po jego silnych protestach, rząd premiera Buzka się z tego pomysłu wycofał.
W 2010 roku w 3 roku rządów Donalda Tuska, pomysł wrócił choć w łagodniejszej formie.

Otóż ówczesny minister finansów Jan Vincent Rostowski zaproponował zaliczenie przedsiębiorstwa Lasy Państwowe do sektora finansów publicznych, co oznaczałoby wykorzystywanie środków będących w jego posiadaniu do finansowania obsługi długu publicznego.

Ale i ten pomysł spowodował ogromne protesty środowiska leśników, a profesor Jan Szyszko, były minister środowiska w rządzie Jarosława Kaczyńskiego przy ogromnym zaangażowaniu słuchaczy Radia Maryja, zebrał ponad 1 milion podpisów pod protestem w tej sprawie.
Rząd Donalda Tuska pod takim naciskiem społecznym, wycofał się chyłkiem z forsowania tej ustawy zwłaszcza, że i niektórzy koalicyjni posłowie zarówno z Platformy jak i PSL-u, przerażeni masowymi protestami, nie chcieli głosować za tym rozwiązaniem.

Teraz nowy minister środowiska, proponuje w ustawie o lasach zmiany w ich gospodarce finansowej, które nie zostawiają już żadnych złudzeń.

Otóż od 2016 roku Lasy Państwowe, mają co roku wpłacać do budżetu państwa kwotę co najmniej 100 mln zł rocznie (2% rocznych przychodów) i to niezależnie od tego czy ich wynik finansowy w danym roku budżetowym, będzie zyskiem czy stratą.

Ale jeszcze ciekawszy jest zapis , zobowiązujący przedsiębiorstwo Lasy Państwowe do wpłaty do budżetu państwa w latach 2014-2015, jak to ujęto z kapitału własnego, astronomicznej kwoty 1,6 mld zł po 0,8 mld zł rocznie (w ratach kwartalnych).

Środki te w wysokości po 650 mln zł rocznie w latach 2014-2015 maja być przeznaczone na finansowanie budowy dróg lokalnych realizowanych przez samorządy gminne i powiatowe (po 150 milionów rocznie zostanie w budżecie państwa).

A więc w roku kampanii wyborczej do jednostek samorządu terytorialnego, samorządy otrzymują od rządu prezent pochodzący z grabieży zasobów finansowych Lasów Państwowych.
Wilk może będzie i syty ale czy owca będzie cała. Mam poważne obawy. Taka grabież z systemu finansowego Lasów Państwowych, grozi zatrzymaniem inwestycji w tym zalesień, a także jak się wydaje grupowymi zwolnieniami z tego przedsiębiorstwa.

Minister na ten temat nic nie mówił, pewnie jako konserwator przyrody zdaje sobie sprawę z zagrożeń dla Lasów Państwowych jakie niesie ta propozycja rządu ale ponieważ chce dalej piastować to stanowisko, to ten pomysł musi popierać.

Zbigniew Kuźmiuk

http://www.pis.org.pl/article.php?id=22591


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334