Strona główna » Zapraszamy na spotkanie przedwyborcze - 6 listopada br.

Zapraszamy na spotkanie przedwyborcze - 6 listopada br.

logo_350.jpg

PRAWO i SPRAWIEDLIWOŚĆ
ZJEDNOCZONA PRAWICA – CZAS NA ZMIANY
ZACZNIJMY OD SAMORZĄDU

Zapraszamy na spotkanie przedwyborcze z kandydatami Prawa i Sprawiedliwości
do wszystkich szczebli samorządu.

Sanok  (Posada) ul. Lipińskiego 54 (stara plebania)
czwartek 6 listopada 2014 godzina 18.00.

Wszystko o kandydatach: http://www.pissanok.pl/wybory-samorzadowe-2014.html

W czwartek 30 października 2014 r. w Klubie Górnik w Sanoku odbyła się Powiatowa Konwencja Wyborcza Prawa i Sprawiedliwości. Zaprezentowani na niej zostali, zgłoszeni przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, kandydaci do Sejmiku Województwa Podkarpackiego, na Burmistrza Miasta Sanoka i na wójtów oraz do Rady Powiatu Sanockiego i do rad gmin. Ich wspólne hasło to: Zjednoczona Prawica - Czas na Zmiany. Konwencję poprowadził Wojciech Pruchnicki. Na konwencję przybyli posłowie na Sejm RP z naszego regionu: Piotr Babinetz i Bogdan Rzońca.

Kandydat na burmistrza Sanoka Tadeusz Pióro zaprezentował swój program wyborczy oraz osoby startujące z listy KW Prawo i Sprawiedliwość do Rady Miasta Sanoka. Podobnie swoją koncepcję kierowania Gminą Sanok oraz kandydatów na radnych tej gminy przedstawił Janusz Cecuła, ubiegający się o stanowisko wójta Gminy Sanok. W imieniu nieobecnej kandydatki na wójta Gminy Besko Zofii Kijowskiej jej sylwetkę oraz kandydatów do Rady Gminy Besko zaprezentował Andrzej Chrobak.

Na konwencję przybyło sześcioro spośród 16 kandydatów do Sejmiku Województwa Podkarpackiego (z okręgu nr 5):

Tadeusz Pióro (radny wojewódzki i członek Zarządu Sejmiku Województwa Podkarpackiego, poprzednio szef Sanepidu w Brzozowie),
Adam Drozd (prywatny przedsiębiorca, radny Rady Powiatu Sanockiego),
Dorota Chilik (specjalista ds. funduszy unijnych, współwłaścicielka firmy Meble-Chilik),
Władysław Turek (radny wojewódzki IV kadencji),
Adam Śnieżek (poseł na Sejm RP III i VI kadencji, działacz Solidarności),
Bernard Baran (dyrektor LO w Lesku),
Ewa Baranowska (dyrektor od SP ZOZ w Zagórzu).

Wszyscy kolejno przedstawiali swoją wizję i wolę zmian w województwie podkarpackim, podkreślając ich pilną potrzebę.

Zaprezentowano również kandydatów do Rady Powiatu Sanockiego z czterech okręgów wyborczych:

nr 1 (obejmującego gminy: Besko, Zarszyn, Bukowsko i Komańczę), lider Roman Konieczny

nr 2 (miasto i gmina Zagórz), lider Jerzy Zuba

nr 3 (miasto Sanok), lider Kazimierz Węgrzyn

nr 4 (gminy: Sanok i Tyrawa Wołoska), lider Janusz Cecuła.

W konwencji licznie uczestniczyli mieszkańcy Sanoka i powiatu sanockiego, pragnący zmian w swojej małej Ojczyźnie, które należy zacząć od samorządu. Zainicjowanie i przeprowadzenie tych zmian, przyciągnięcie inwestycji i środków finansowych, tworzenie i ochrona miejsc pracy, a przede wszystkim zmiana sposobu myślenia o dobru wspólnym i o roli osób pełniących funkcje publiczne – to zadanie kandydatów do samorządu różnego szczebla, startujących z listy Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość.

Kandydaci Komitetu Wyborczego w wyborach
do Rady Powiatu Sanockiego:

Okręg wyborczy nr 1 (gminy Besko, Zarszyn, Bukowsko i Komańcza):

• Roman Konieczny (Besko)
• Zbigniew Bieleń (Besko)
• Ewa Marczak (Bukowsko)
• Elżbieta Łajkosz-Gerent (Komańcza)
• Bogdan Będkowski (Zarszyn)
• Małgorzata Szybka (Besko)
• Elżbieta Lutomska (Zarszyn)
• Tadeusz Hanus (Bukowsko)
• Jan Folta (Zarszyn)

Więcej na: http://pissanok.pl/wybory-samorzadowe-2014/kandydaci-na-radnych-powiatu-sanockiego/okreg-wyborczy-nr-1-gminy-besko-bukowsko-komancza-zarszyn.html

Kandydat PiS na Wójta Gminy Besko – Zofia Kijowska

(http://pissanok.pl/wybory-samorzadowe-2014/kandydaci-na-urzad-wojta/kandydat-na-wojta-gminy-besko.html)

Okręg Wyborczy nr 2 (Miasto i Gmina Zagórz):

• Jerzy Zuba (Zagórz)
• Katarzyna Czech
• Wanda Izdebska (Zahutyń)
• Iwona Osenkowska
• Janusz Krajnik (Tarnawa)
• Jan Giba (Czaszyn)

Więcej na: http://pissanok.pl/wybory-samorzadowe-2014/kandydaci-na-radnych-powiatu-sanockiego/okreg-wyborczy-nr-2-gmina-zagorz.html

Okręg Wyborczy nr 3 (Miasto Sanok):

• Kazimierz Węgrzyn
• Andrzej Chrobak
• Ewa Latusek
• Andrzej Romaniak
• Damian Biskup
• Joanna Hydzik
• Waldemar Szybiak
• Agnieszka Szczepańska
• Jan Marcinkowski
• Wanda Wojtuszewska
• Grzegorz Kozak
• Robert Baliński
• Krystyna Jurasińska-Skotnicka
• Mirosław Sworst
• Agnieszka Kochan
• Andrzej Radwański

Więcej na: http://pissanok.pl/wybory-samorzadowe-2014/kandydaci-na-radnych-powiatu-sanockiego/okreg-wyborczy-nr-3-miasto-sanok.html

Kandydatem na burmistrza Sanoka z PiS jest Tadeusz Pióro

(http://pissanok.pl/wybory-samorzadowe-2014/kandydat-na-burmistrza-miasta-sanoka.html)

Okręg Wyborczy nr 4 (Gmina Sanok, Gmina Tyrawa Wołoska):

• Janusz Cecuła
• Tadeusz Galant
• Anna Horodyńska
• Agata Brygidyn
• Wojciech Petryk
• Renata Dzierżawska-Świder
• Piotr Kopczyk
• Iwona Bodziak
• Józef Buczek
• Zbigniew Gibała

Więcej na: http://pissanok.pl/wybory-samorzadowe-2014/kandydaci-na-radnych-powiatu-sanockiego/okreg-wyborczy-nr-4-gminy-sanok-tyrawa-woloska.html

Kandydat PiS na wójta Gminy Sanok – Janusz Cecuła

Więcej na: http://pissanok.pl/wybory-samorzadowe-2014/kandydaci-na-urzad-wojta/kandydaci-na-wojta-gminy-sanok.html

DEKLARACJA KANDYDATÓW DO SAMORZĄDÓW
STARTUJĄCYCH Z KOMITETU WYBORCZEGO
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ:

1. PRACA. Podejmiemy działania na rzecz tworzenia nowych, trwałych miejsc pracy oraz ochrony już istniejących.
2. INWESTYCJE. Dobrze wykorzystamy środki unijne. Zainwestujemy w rozwój polskich firm.
3. ZDROWIE. Nie dopuścimy do prywatyzacji szpitali. Zdrowie Polaków nie może być przedmiotem gry rynkowej, gdzie liczy się tylko zysk, a pacjent jest traktowany przedmiotowo.
4. ROLNICTWO. Zadbamy o polską wieś i rolników.
5. RODZINA. Stworzymy warunki (finansowe i prawne), aby w polskich rodzinach rodziło się więcej dzieci.
6. POMOC POTRZEBUJĄCYM. Nie zapomnimy o tych, którym bez własnej winy żyje się gorzej i którzy nie potrafią wyrwać się z biedy. Zadbamy o ludzi starszych, samotnych i niepełnosprawnych.
7. BUDOWNICTWO. Rodzina na swoim. Wesprzemy budownictwo mieszkaniowe.
8. INFRASTRUKTURA. Rozbudujemy sieć lokalnych połączeń drogowych i kolejowych.
9. EDUKACJA. Zatrzymamy, nasilający się od kilku lat, szczególnie w gminach wiejskich, proces likwidacji szkół. Przywrócimy szkolnictwo zawodowe.
10. KULTURA. W trosce o nasze dziedzictwo, finansowo i organizacyjne wzmocnimy instytucje i ośrodki kultury. Do osiągnięcia powyższych zadań będziemy wykorzystywać pieniądze z Unii Europejskiej, środki budżetów poszczególnych jednostek samorządowych oraz subwencje państwową.

Mając na uwadze konieczność głębokich reform w wielu dziedzinach życia społecznego, wyrażamy wolę szerokiej współpracy ze wszystkimi, którym bliskie są idee zrównoważonego rozwoju, wolności, samorządności i solidarności społecznej.

Czas na zmiany. Zacznijmy od Samorządu.


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334