Strona główna » Z inicjatywy europosła Tomasza Poręby odbędzie się pierwsza w historii Parlamentu Europejskiego debata na temat Karpat

Z inicjatywy europosła Tomasza Poręby odbędzie się pierwsza w historii Parlamentu Europejskiego debata na temat Karpat

W dniu dzisiejszym z inicjatywy europosła Tomasza Poręby, na wniosek grupy EKR, Konferencja Przewodniczących Parlamentu Europejskiego podjęła decyzję o włączeniu do programu najbliższej sesji plenarnej PE debaty na temat regionu Karpat. Debata odbędzie się w najbliższy czwartek w Strasburgu.

Poręba podkreśla, że Karpaty są regionem o strategicznym znaczeniu dla UE, stanowiąc wschodnią granicę Wspólnoty. Region łączy kraje o trojakim statusie: członkowskie - Austria, Czechy, Polska, Słowacja, Węgry, Rumunia, kraje kandydujące - Serbia, kraje potencjalnie kandydujące - Mołdawia, a także objęte Partnerstwem Wschodnim (ENP) - Ukraina. Region Karpat obejmuje jednocześnie najbiedniejsze tereny UE, borykające się z takimi problemami jak porzucanie ziemi, duże migracje ludności w związku z brakiem perspektyw zawodowych w regionie, deforestacja, nadmierne zanieczyszczenie środowiska, nadmierna eksploatacja zasobów naturalnych, niedobory infrastrukturalne. Jak wskazuje Poręba, region Karpat potrzebuje natychmiastowych inwestycji transportowych, infrastrukturalnych, ekologicznych i wsparcia dla lokalnej przedsiębiorczości.

"Jestem bardzo szczęśliwy, że po moich wieloletnich staraniach dojdzie do pierwszej w historii PE debaty na temat Karpat. Dotychczas Parlament Europejski zajmował się innymi regionami i opracowywał dla nich strategie. Mają je regiony Dunaju, Bałtyku i Morza Śródziemnego. Mam nadzieję, że przyszedł wreszcie czas na Karpaty, by także miały osobną strategię rozwoju”- mówi Poręba. "Karpaty to także województwo podkarpackie, które w sposób szczególny wymaga inwestycji w infrastrukturę. Debata w PE jest bardzo ważnym krokiem w kierunku przygotowania strategii dla Karpat, co przełoży się na finansowanie z budżetu europejskiego wielu przedsięwzięć od infrastruktury po edukację czy kulturę. Moim marzeniem jest, by to właśnie Podkarpacie było regionem wiodącym we wszystkich działaniach służących rozwojowi Karpat" - dodaje europoseł PiS.

Dziś Konferencja Przewodniczących zdecydowała także o odłożeniu głosowania nad wieloletnimi ramami finansowymi i siecią europejskich korytarzy transportowych (w tym także nad szlakiem Via Carpathia). Parlament Europejski zajmie się tym tematem podczas listopadowej sesji plenarnej.

Biuro Prasowe EKR


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334