Strona główna » Wystąpienie pokontrolne RIO w Rzeszowie

Wystąpienie pokontrolne RIO w Rzeszowie

SANOK: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie w dniach od 24.03.2014 r. do 8.05.2014 r. dokonała kompleksowej kontroli finansowej Powiatu Sanockiego. Wyniki kontroli zostały zawarte w stosownym protokole.

Kilkanaście wniosków opisuje nieprawidłowości, za które odpowiedzialny jest Sebastian Niżnik, starosta sanocki, Zarząd Powiatu Sanockiego oraz naczelnicy niektórych wydziałów.

Kilka nieprawidłowości, takich samych jak obecnie, zostało stwierdzonych w roku 2010. Nikt ich nie naprawił. Dlaczego?

Tadeusz Nabywaniec
Radny Powiatu Sanockiego

Poniżej wystąpienie pokontrolne RIO w Rzeszowie…


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334