Strona główna » Tadeusz Pióro kandydatem na burmistrza Sanoka

Tadeusz pióro kandydatem na burmistrza Sanoka

T_Pioro_225.jpg

TADEUSZ PIÓRO
Kandydat na burmistrza Sanoka

KOMITET HONOROWY

Tomasz Poręba – poseł do Parlamentu Europejskiego
Marek Kuchciński – poseł na sejm RP
Bogdan Rzońca – poseł na sejm RP
Piotr Babinetz – poseł na sejm RP
Stanisław Piotrowicz – poseł na sejm RP
Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego
Janusz Ciółkowski – lek. med., długoletni ordynator Oddziału Dziecięcego Szpitala Powiatowego w Lesku, radny sejmiku województwa podkarpackiego
dr hab. Jacek Dziok – wykładowca, pracownik naukowy Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz PWSZ w Sanoku
dr Adam Pałacki – prezes firmy Talens Polska
dr Piotr Uruski – wykładowca, pracownik naukowy Uniwersytetu Rzeszowskiego w latach 2007 – 2013, radny powiatu sanockiego, przewodniczący powiatowych struktur Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro
Ernest Nowak – burmistrz miasta Zagórza
Janusz Baszak – dyrektor Oddziału Banku PKO BP, radny rady miasta Sanoka ubiegłej kadencji
Adam Drozd - przedsiębiorca, radny powiatu ostatnich dwóch kadencji, przewodniczący powiatowych struktur Polski Razem Jarosława Gowina
Tadeusz Nabywaniec - radny powiatu ostatnich dwóch kadencji
Kazimierz Węgrzyn - skarbnik KP "Prawo i Sprawiedliwość" w Sanoku
Roman Babiak- radny rady miasta od 4 kadencji
Henryka Tymoczko - radna miasta Sanoka od 3 kadencji
Wojciech Pruchnicki – radny miasta Sanoka od dwóch kadencji
Andrzej Chrobak – radny rady miasta Sanoka od dwóch kadencji
Andrzej Szall – przewodniczący ZW Zawodowego NSZZ Solidarność
Wanda Wojtuszewska – prezes Stowarzyszenia im. ks. św. Gorazdowskiego
Edward Olejko – burmistrz miasta Sanoka w latach 1994-1998, starosta Powiatu Sanockiego w latach 1998-2002
Zbigniew Daszyk – burmistrz miasta Sanoka w latach 1998-2002, wicestarosta Powiatu Sanockiego w latach 2002 -2006
Czesława Kurasz – wicestarosta I kadencji Rady Powiatu Sanockiego, prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Andrzej Radwański – przewodniczący Rady Miasta w Sanoka, wicestarosta powiatu sanockiego w latach 2010 - 2014
Zygmunt Żyłka – lek. med., były wielokrotny radny miasta Sanoka i Powiatu Sanockiego
Ryszard Karaczkowski - wieceprzewodniczący Rady Miasta Sanoka w latach 2006 - 2008


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334