Strona główna » Spotkanie z Piotrem Babinetzem, posłem na Sejm RP

Spotkanie z Piotrem Babinetzem, posłem na Sejm RP

kb.jpg

27 września w biurze poselskim w Sanoku odbyło się spotkanie z Piotrem Babinetzem, posłem na Sejm RP.

W spotkaniu uczestniczyli także: Roman Konieczny, starosta sanocki, Tadeusz Pióro, burmistrz Sanoka, Stanisław Chęć, wiceburmistrz Sanoka, oraz radni miasta, powiatu, ościennych gmin, działacze „Prawa i Sprawiedliwości”, sympatycy.

Gospodarzem spotkania był Kazimierz Węgrzyn, radny powiatu sanockiego i jednocześnie pełnomocnik powiatowy „Prawa i Sprawiedliwości” w Sanoku.

Podczas spotkania poseł Piotr Babinetz omówił najważniejsze zagadnienia dotyczące działań w sejmie, komisjach i podkomisjach. Szczegółowo skupił się na zadaniach, które w niedalekiej przyszłości zadecydują o lepszym rozwoju Podkarpacia, a szczególnie jego południowej części. Odpowiadał także na szereg ciekawych pytań.

Starosta Roman Konieczny zwrócił uwagę najważniejsze zadania, które są w trakcie realizacji i będą realizowane niebawem. Wymienił m.in. pozyskanie pieniędzy na zadanie pn. „Kształcenie zawodowe i ustawiczne”. Wartość projektu to 2 301 935,27 zł, w tym wkład własny starostwa to 345 290,31 zł. Kolejny projekt, na który pozyskano środki, dotyczy modernizacji energetycznej budynków. Na to zadanie, o wartości 2 949 287,69 zł, pozyskano dotację  w kwocie 2 470 217,09 zł.

Burmistrz Tadeusz Pióro poinformował o m.in. usunięciu pomnika ku czci Armii Czerwonej z Placu Harcerskiego, remontach dróg miejskich, np. ulic: Kołłątaja, Leśnej, Dąbrowieckiej, Zamenhofa, Norwida, Kasprowicza, Prusa, Staffa i dofinansowaniu remontu dróg powiatowych (ul. Podgórze i Traugutta), termomodernizacji stadionu Wierchy i Przedszkola nr 2, budowie basenu - Centrum Rehabilitacji i Sportu na obiektach MOSiR w Sanoku- modernizacji stadionu Wierchy (będzie to stadion lekkoatletyczny z bieżnią tartanową 6-torową, a do sprintu 8-torową), remoncie budynku na rynku (Rynek 14,16 - pomieszczenia w sąsiedztwie BWA) z przeznaczeniem na dodatkową działalność BWA, oddaniu do użytku sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 2 w Sanoku. Uroczystość otwarcia została uświetniona przez obecność m.in. wiceminister edukacji Marzeny Drab, wojewody podkarpackiej Ewy Leniart, posłów na Sejm RP: Piotra Uruskiego, Andrzeja Matusiewicza, Bogdana Rzońcy, Krystyny Wróblewskiej. Łączny koszt inwestycji to ponad dwa miliony złotych. Na jej realizację pozyskano dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu Marszałkowskiego. Miasto z tego tytułu poniosła koszt ok. 500 tys. zł. Zakupiono kino plenerowe i scenę.

Kazimierz Węgrzyn dopełnił informacji. Mówił o sytuacji w sanockim szpitalu, staraniach w sprawie Fabryki Autobusów ”Autosan”, remontów dróg i sytuacji w szkolnictwie ponadgimnazjalnym.

Było to bardzo ciekawe spotkanie.

(in. wł.)


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334