Strona główna » Spotkanie Opłatkowe w Sanoku

Spotkanie opłatkowe w Sanoku

W sobotę 18 stycznia br. w restauracji SANVIT odbyło się spotkanie opłatkowe Komitetu Powiatowego Prawa i Sprawiedliwości w Sanoku. Wzięli w nim udział członkowie i sympatycy sanockiego PiS, a także zaproszeni goście. Spotkanie poprowadził przewodniczący Komitetu Powiatowego PiS w Sanoku Tadeusz Nabywaniec.

Jego świąteczny charakter podkreślała obecność duchownych: kapelana Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” O. Andrzeja Deptucha, ks. prałata Feliksa Kwaśnego i ks. dziekana dr. Andrzeja Skiby. Uroczystość rozpoczęła się od modlitwy, po czym zebrani przełamali się opłatkiem, składając sobie nawzajem życzenia.

Następnie, podczas gdy goście zajęli się spożywaniem tradycyjnych, wigilijnych potraw, głos zabierali kolejno parlamentarzyści: poseł do Parlamentu Europejskiego Tomasz Poręba oraz posłowie na Sejm RP Stanisław Piotrowicz i Piotr Babinetz, omawiając stojące obecnie przed Polską wyzwania, zagrożenia i szanse. Na skalę naszego regionu bieżącą sytuację i plany na najbliższą przyszłość przedstawił członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Tadeusz Pióro. Głos zabierali również radny miasta Sanoka Andrzej Chrobak, przewodniczący „Solidarności” oświatowej Tomasz Przystasz oraz dr Zygmunta Żyłka.

Ponadto spotkanie swoją obecnością zaszczycili posłowie na Sejm RP poprzednich kadencji Ryszard Kędra i Adam Śnieżek, przewodniczący Rady Gminy w Bukowsku Leon Myrdak, prezes sanockiego Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Aleksander Roman, prezes Związku Sybiraków Mieczysław Brekier, działacze niepodległościowi Władysław Szulc i Jan Nebesio, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sanoku Leszek Puchała, dyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku Marta Muszyńska, prezes Zarządu Stowarzyszenia Pomoc Rodzinie im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego Wanda Wojtuszewska, przewodniczący Stowarzyszenia Przyjaciół Heleny Kosiny w Sanoku Andrzej Wanielista, przewodniczący Delegatury NSZZ „Solidarność” w Sanoku Andrzej Szall, komendantka Hufca ZHP w Sanoku hm. Krystyna Chowaniec, kierownik Działu Historycznego Muzeum Historycznego w Sanoku Andrzej Romaniak, prezes Zarządu Koła Przewodników Beskidzkich, Terenowych i Pilotów Wycieczek przy o/PTTK „Ziemia Sanocka” w Sanoku Artur Kowalczyk, członkowie zarządu TG „Sokół” w Sanoku Paweł Sebastiański i Zdzisław Skrzypczyk, Andrzej Pocztański ze „Strzelca Rzeczypospolitej” w Sanoku. Przybyli również przedstawiciele struktur PiS`u z sąsiednich powiatów: leskiego (Andrzej Olesiuk) i brzozowskiego (Henryk Kozik).

W przerwach między wystąpieniami przygrywał na akordeonie Rafał Pałacki, wybitny uczeń sanockiej Szkoły Muzycznej I i II st., laureat polskich i zagranicznych konkursów muzycznych.

Podczas spotkania przeprowadzana była także kwesta na leczenie ciężko chorego Wojtka Hejnolda.

(In. wł.)


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334