Strona główna » Sesja Rady Miasta 03.07.2013r.

W dniu 3.07.2013r odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miasta. Tematyka obrad to budowa boisk przyszkolnych, zmiany w regulaminie gospodarki śmieciowej oraz programy nakierowane na pomoc rodzinie.

W toku obrad radni zadali wiele pytań i zgłosili szereg wątpliwości:

Czy będzie odremontowana część ogródka jordanowskiego dla najmłodzszych dzieci? Czy znajdą się tam huśtawki, karuzele itp., a także czy jest prawdą, że na płycie ogródka był planowany skatepark? (A.Chrobak)

Odpowiedz burmistrza Wojciecha Blecharczyka: planujemy skatepark jako bonus w związku z planowaną dużą inwestycją w Sanoku. Chcemy, aby w/w skatepark był usytuowany na terenie śniegowiska nad Sanem lub bliżej w kierunku mostu. Na terenie asfaltowego boiska w obrębie ogródka jordanowskiego powstanie nowa nawierzchnia w projekcie trans granicznym.

Czy powstanie parking dla  mieszkańców bloku nr14 przy ul. Sobieskiego?

Odpowiedz burmistrza Borowczaka: tak w/w parking na pewno powstanie. Jest to wspólne zadanie firmy Skanska, miasta i spółdzielni mieszkaniowej.

Mieszkańcy  bloków, a takimi w  większości są posiadacze działek w ogródkach działkowych będą pokrzywdzeni ponieważ za śmieci zapłacą podwójnie: jako mieszkańcy bloku i dzierżawcy działek w przeciwieństwie do właścicieli domów, którzy posiadając ogród płacą jednorazowo. (Z.Daszyk)

W odpowiedzi burmistrz bagatelizował problem mówiąc o zaledwie kilkudziesięciu groszych opłaty dla dzierżawcy działki.

Osoby samotne podobnie jak niewielkie rodziny produkują więcej śmieci niż rodziny wieloosobowe. Czy planuje się ulgi w opłatach za śmieci dla takich gospodarstw domowych?(Wojciech Pruchnicki)

Odpowiedz burmistrza Borowczaka: tak planujemy takie ulgi, skorzystamy z doświadczeń innych gmin. Liczymy, że opłaty po skutecznym rozstrzygnięciu przetargu na wywóz śmieci spadną.

Jak wyglądałoby funkcjonowanie  opieki społecznej gdyby nie programy unijne? (M.Drwięga)

Odpowiedz dyrektora Andrzej Rychlickiego: finansujemy z programów aż pięć etatów, trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie opieki społecznej bez tych pieniędzy.

inf.wł.


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334