Strona główna » Sesja budżetowa Rady Miasta 2014 r.

Sesja budżetowa Rady Miasta 2014 r.

W dniu 23.01.2014 r. odbyła się sesja budżetowa Rady Miasta Sanoka. Rada przyjęła 15 głosami budżet przedłożony przez burmistrza miasta Sanoka.

Z klubu radnych PiS dwie osoby głosowały przeciw, a jedna wstrzymała się od głosu. Budżet miasta udało się złożyć tylko dzięki zabiegom finansowym skarbnika. Z jednej strony dokonano konsolidacji kredytów, a z drugiej negocjacje z bankami zaskutkowały przesunięciami spłat na następne lata. W roku 2014 praktycznie spłacamy tylko i wyłącznie odsetki, nie ruszając kapitału. 40 mln nadal pozostaje do spłacenia. Wydane fundusze upiększyły miasto, trochę lepiej nam się jeździ po sanockich drogach, fani hokeja mogą emocjonować się meczami ligowymi czy o puchar Polski. Jednak smutnym faktem pozostają wyjazdy za pracą czy to krajowe, czy zagraniczne. Skala tego zjawiska może być całkiem niemała, biorąc pod uwagę, że jedynie trochę ponad 30 tys. sanoczan złożyło „deklaracje śmieciowe”. Ubywa nas nie tylko na skutek wyjazdów, ale i niepokojąco malejącej liczby urodzin. W ubiegłym roku urodziło się w naszym mieście 100 dzieci mniej niż w roku 2012. Tymczasem zarówno Rada Miasta jak i burmistrz wydają się nie zauważać tego faktu. Nie prowadzi się żadnej polityki, aby zmniejszyć skalę tego zjawiska.  

Cała konstrukcja budżetu zasadza się na przekonaniu, że prawdziwe są wyliczenia ministra Rostowskiego o 4% wzroście PKB. Tymczasem już w roku 2013 widzieliśmy, czym skutkuje nadmierny optymizm. Druga połowa roku to narastanie zaległych płatności, że wspomnę te najważniejsze wobec firmy Skanska za realizację dwóch inwestycji: renowacji Placu Swiętego Michała oraz budowy garażu wielopoziomowego, wobec MOPS-u w zakresie realizacji dopłat do czynszów, wobec nauczycieli tzw. urlopowe, a także wobec pracowników oświaty przechodzących na emeryturę czy nawet SPGK (brak płatności za ciepłą wodę w szkołach). Część tych płatności przeszła na rok 2014, stanowiąc dodatkowe obciążenie dla budżetu.

Dzięki zabiegom skarbnika miasta udało się zmniejszyć skalę sprzedaży majątku miejskiego. Z pierwotnej sumy 19 mln zł skarbnik zszedł do sumy opiewającej na 4,6 mln zł, co wydaje się sumą o wiele bardziej prawdopodobną, chociaż nadal przesadnie wysoką, jeżeli popatrzymy na skalę zrealizowanej sprzedaży w ubiegłym roku.   

Radni wskazywali także na niepotrzebne wydatki poczynione w 2013 roku. Jak na przykład kilkaset tysięcy wydane na wizualizację kompleksu wodnego, który na pewno nie będzie realizowany w najbliższym czasie. Wiele mówiono o wydatkach na rok 2014 takich jak 300 tys. zł na Zjazd Sanoczan czy kilkaset tysięcy przeznaczone na promocję miasta. Trochę duży ten fundusz wyborczy burmistrza miasta.

Chrobak Andrzej     


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334