Strona główna » SANOK. Interpelacja

SANOK. Interpelacja

Sanok, 20 marca 2014 r.

Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość
Rady Miasta Sanoka

INTERPELACJA

Przewodniczący Rady Miasta
Jan Oklejewicz

Na podstawie § 20 ust. 3 Regulaminu Rady Miasta Sanoka zgłaszamy interpelację Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość.

Od wielu lat sanoczanie słuchają obietnic budowy nowego stadionu. W skrócie pada propozycja „stadion za stadion”. Przed wielu laty miał to być stadion budowany na Błoniach, z trybunami na kilka tysięcy widzów i z podgrzewaną murawą w zamian za sprzedaż stadionu „Na Wierchach”. Oczywiście stadion „Na Wier-chach” miał być zamknięty dopiero po wybudowaniu nowego stadionu. Sprawa ciągnie się lata. Pierwsze przetargi na sprzedaż stadionu podawały cenę wywoławczą ponad 17 mln złotych. Ostatnie zeszły do kwoty poniżej 7 mln zł. W dzisiejszej zmianie budżetowej pojawia się kwota 7 mln zł w zwiększeniach dochodów budżetu miasta oraz 3,5 mln zł w wydatkach na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

Zapytujemy, czy jest to realizacja obietnicy burmistrza „stadion za stadion”? Jeżeli tak, to proszę w ramach obowiązującej w naszym kraju zasady jawności finansów publicznych udostępnienie umów sprzedaży stadionu i zakupu inwestycyjnego nowego stadionu.

Radni Prawa i Sprawiedliwość uzyskali wiedzę, która w wysokim stopniu ich zaniepokoiła. Ze względu na wagę sprawy przedstawiamy ją w skrócie i oczekujemy rzetelnych i wyczerpujących wyjaśnień.

Kwestia dotyczy domniemanego łamania prawa przez Burmistrza Sanoka i dyrektora MOSIR-u w zakresie uczestnictwa MIASTA w spółce CIARKO PBS KLUB HOKEJOWY SANOK. Zaangażowane w tym przedsięwzięciu są publiczne pieniądze upoważniające radnych do zainteresowania się problemem i doprowadzenie do pełnego wyjaśnienia tej sprawy. Zarzut dotyczy marnotrawienia sporych środków publicznych, bo przekraczających kilka mln złotych rocznie, na działanie spółki pn. CIARKO PBS SANOK SP Z OO w Sanoku.

Zarzuca się, że Miasto uczestniczy w procederze łamania prawa przez Spółkę CIARKO PBS SANOK, która prawdopodobnie oszukała Skarb Państwa na około 3 mln zł z tytułu nienaliczonych i nieodprowadzonych składek ZUS. Ponadto, oszukała budżet Państwa na około 3 mln zł z tytułu nienaliczenia i nieodprowadzenia należnych podatków. Kontrole ZUS i UKS prawdopodobnie potwierdziły te nieprawidłowości i wydane zostały decyzje administracyjne, które prawdopodobnie są skrzętnie ukrywane przed społeczeństwem miasta Sanoka. Prawdopodobnie Burmistrz Miasta posiadał wiedzę o stwierdzonych w maju 2013 r. nieprawidłowościach i nie podjął żadnych działań, aby im zapobiec. Sytuacja ma więc charakter rozwojowy. Jedyne działanie Burmistrza Miasta, po zapoznaniu się z informacją od swego audytora, to rezygnacja ze składu Rady Nadzorczej Spółki i wstawienie za Burmistrza Miasta dyrektora MOSIR-u.

Ponadto zarzuca się, że Dyrektor MOSIR-u wspólnie z b. Prezesem Spółki, rozliczali poprzez Spółkę, "lewe" faktury na: a) remont hali ARENA b) remont i wyposażenie INTERNATU będącego własnością Starostwa Sanockiego. Zarzut dotyczy również wpływów z tytułu biletów wstępu na mecze, które ponoć trafiały do pry-watnych osób; nikt ich nie rozliczał i nie rozlicza.

Z wiedzy jaką uzyskali radni, w tej sprawie prowadzone jest postępowanie prokuratorskie. W Prokuraturze Okręgowej w Krośnie, która zaczęła prowadzić postępowanie po przeczytaniu raportu z audytu robionego w maju 2013 przez biegłego. Jeden egzemplarz powyższego audytu jest w posiadaniu Burmistrza Sanoka. Nadmieniamy, że Miasto Sanok jest udziałowcem tej spółki, ma swego członka w Radzie Nadzorczej, zaangażowało publiczne pieniądze na udziały i udostępnienie ARENY SANOK bezpłatnie, co kosztuje kilka milionów złotych rocznie mieszkańców Sanoka.

Zdajemy sobie sprawę z wagi zarzutów i jako radni współodpowiedzialni za finanse Miasta zmuszeni jesteśmy przedłożyć powyższą interpelację. Wiedza, jaką uzyskaliśmy, była w formie twierdzącej, i to stanowczo twierdzącej. Dopisanie słowa „prawdopodobnie”, pochodzi od nas, bowiem waga zarzutów jest tak poważna, że aż wydaje się niemożliwa. Ze względu na tę wagę i powagę sprawy prosimy o dogłębne wyjaśnienie z załączeniem dokumentów audytu, informacji prokuratury, decyzji ZUS i UKS.

Wojciech Pruchnicki
Przewodniczący Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334