Strona główna » Piękny jubileusz Władysława Szulca

Piękny jubileusz Władysława Szulca

W dniu 25 czerwca br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sanoku odbyło się spotkanie jubileuszowe z okazji 80-lecia urodzin naszego znamienitego Kolegi Pana Władysława Szulca, znanego sanockiego artysty malarza i fotografa.

Jubilat jest absolwentem Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, uczestnikiem wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych, polskich i zagranicznych, laureatem licznych nagród i wyróżnień. Obok malarstwa, uprawianego „od zawsze”, w 1963 r. rozpoczął pracę fotografa w toruńskich Państwowych Pracowniach Konserwacji Zabytków, w związku z czym obchodzi obecnie również jubileusz 50-lecia zawodowego zajmowania się fotografią.

Należy jednak wskazać też na inną dziedzinę działalności Pana Władysława Szulca: czynny udział w opozycji antykomunistycznej w okresie PRL-u. Przez wiele lat pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku; był przez władze komunistyczne wielokrotnie zatrzymywany i inwigilowany. W 1989 r. Komitecie Obywatelskim „Solidarność” angażował się na rzecz przeprowadzenia w Polsce pierwszych częściowo wolnych wyborów. Do tej pięknej karty opozycyjnej dopisuje pracę nad naprawą Rzeczypospolitej poprzez członkostwo w Komitecie Powiatowym Prawa i Sprawiedliwości w Sanoku.

W osobie Pana Władysława Szulca łączy się wrażliwość artysty z niezłomną postawą patriotyczną, poczucie i umiejętność ukazania piękna z jednoczesną wiernością prawdzie, szlachetnością i skromnością.

Szanowny Jubilacie,

proszę przyjąć gratulacje, wyrazy podziwu i uznania dla Pańskich osiągnięć artystycznych oraz pełnej poświęcenia działalności społeczno-politycznej na rzecz Polski Niepodległej. Jest Pan dla nas wszystkich wzorem człowieka wiernego sobie i wyznawanym zasadom.


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334