Strona główna » Konwencja PiS. Katowice 2015. Garść myśli.

Konwencja PiS. Katowice 2015. Garść myśli.

DSC03210.JPG

Polityka historyczna

Przed nami kilka ważnych rocznic. 1050 lecie Chrztu Polski i 75 rocznica wybuchu II wojny światowej.  Rok 2017 setna rocznica wybuchu rewolucji październikowej. Rok 2020 setna rocznica jednego z największych trumfów oręża polskiego – zwycięstwa nad bolszewikami pod Warszawą.  Tą rocznicę Towarzystwo Patriotyczne Jana Pietrzaka chce, aby upamiętnić tą rocznicę wzniesieniem Łuku Triumfalnego u wschodnich rubieży Warszawy.

Pani Monika Brzozowska oraz prof. Lech Obara przedstawiciele Reduty Obrony Dobrego Imienia opowiedzieli o swoich zmaganiach z koncernem Axel Springer producentem filmu „Nasze matki, nasi ojcowie” obrazie szkalującym dobre imię żołnierzy AK. Między innymi całe pięć lat zajęło sądowi ustalenie, że jest coś takiego jak tożsamość i godność narodowa.      

We wnioskach jakie padły z ust ekspertów usłyszeliśmy, że konieczne jest powołanie instytucji, która będzie z urzędu reagować na przypadki takich stwierdzeń jak powracające nieustannie zdanie o „polskich obozach śmierci”. Taka instytucja mogłaby powstać np. przy Prezydencie RP.

Trzeba też zmienić zapisy prawne ponieważ obecne umożliwiają ściganie funkcjonariuszy PRL jedynie wówczas, gdy złamali prawo obowiązujące  w Polsce Ludowej. Np. Ryszard Mońka, który wydał rozkaz wykonania wyroku na  rotmistrzu Witoldzie Pileckim może spać spokojnie.

 Jasno należy określić kto był bohaterem, a kto antybohaterem w historii powojennej Polski..   

Trzeba wprowadzić do szkół Wychowanie Obywatelskie jako element tworzenia mody na polski patriotyzm.  

Polityka zdrowotna

Pani Maria Banaszkiewicz szefowa Związku Pielęgniarek i Położnych przedstawiła dane dotyczące polskiego lecznictwa. Okazuje się , że mamy jedne z najniższych wskaźników ilości pielęgniarek na 1000 mieszkańców. Jesteśmy daleko w tyle nie tylko za bogatymi krajami Unii Europejskiej, ale i innymi krajami środkowej Europy np. Czechami. Niepokoi także wysoka średnia wieku pielęgniarek, która sięga 50 lat.

Andrzej Sośnierz prezes NFZ w latach 2006-2007 podał informację , że to firma niemiecka będzie produkowała karty ubezpieczenia elektronicznego. Tym samym będzie miała dostęp do wszelkich danych dotyczących problemów zdrowotnych Polaków.  Finansowanie służby zdrowia jest najniższe w Europie. Andrzej Sośnierz mówił także o potrzebie rozwoju Telemedycyny oraz stworzeniu recept elektronicznych realizowanych również przez Internet.   

Polityka obronna

Z kolei Ryszard Czarnecki zajął się problemem obronności Polski. Środki  na In vitro mają być wzięte z budżetu armii. Dla bezpieczeństwa kraju istotne staje się stacjonowanie wojsk sojuszniczych NATO na terytorium Polski. Powinno być to docelowo jedna lub dwie brygady wojsk  USA.

Z naszej strony konieczne jest pójście w kierunku zwiększenia ilości przeszkolonych żołnierzy tak, aby osiągnąć poziom 150 000.

Lech Wojciechowski- biała Księga Bezpieczeństwa nie uwzględnia niebezpieczeństwa płynącego ze wschodu.  Stąd też konieczna jest alokacja polskich wojsk. Większej ich koncentracji przy granicy wschodniej.

Niepokojące jest to, że kto inny będzie przygotowywał plany obrony, a kto inny będzie wojskim dowodził. Tymczasem to pierwsze godziny wojny będą decydowały o ewentualnych zwycięstwie czy klęsce.

Bartosz Kownacki- przez lata towarzyszyło nam przekonanie, że sama obecność w NATO stanowi gwarancję bezpieczeństwa. Kryzys ukraiński pokazał jak płonne były to nadzieje.

Przetarg na śmigłowce, gdzie wybrano francuski Karakal stanowi przykład bezrefleksyjnej polityki obronnej PO. Tymczasem tylko Grecja ma gorszą relację importu i eksportu uzbrojenia.  Artykuł 346 mówi o możliwości wyłączenia z konieczności organizowana i przetargu,  gdy zamówienie wiąże się z  ochronę bezpieczeństwa państwa.

Polityka Edukacyjna

Sławomir Kłosowski w swoim wystąpieniu opisał stan oświaty pod rządu PO- PSL. Upadek szkolnictwa zawodowego, likwidacje szkół, zawiłości prawa oświatowego, strajki szkolne w obronie likwidowanych placówek za granicą jak np. w Brukseli.

Wiceminister w rządzie PiS opowiedział o planach partii w przypadku wygrania wyborów.  Nastąpi wzmocnienie roli kuratorów, którzy będą mianowani przez ministra oświaty, będą oni mieli możliwość zablokowania likwidacji szkół, ingerowania w programy szkolne itp. Powołany zostanie Narodowy Fundusz Oświaty, który będzie gromadził fundusze na ratowanie tych jednostek oświatowych, które będą zagrożone utratą siedzib z przyczyn ekonomicznych.

Odbudowa szkolnictwa zawodowego zakłada nauczanie modułowe jak również dwuzawodowe. Wytworzony zostanie mechanizm powiązania tego typu szkolnictwa z usługami i przemysłem.

Ocena z zachowania będzie wliczana do średniej.  Zwiększeniu roli wychowania będzie towarzyszyło zwiększenie dodatku za wychowawczego. Zostaną zlikwidowane godziny kartowe.  

Pobudzenie do działań licznej rzeszy nauczycieli dyplomowanych ma służyć wprowadzenie stopni specjalizacji zawodowej.     W każdym powiecie zostanie powołany Inspektorat Oświaty i Wychowania.  Do szkół powrócą lekarze i stomatolodzy.

Odpowiedzią na problem przygotowania uczniów do podjęcia studiów wyższych będzie wprowadzenie systemu czteroletnich liceów. Temu towarzyszyć będzie nowy podział szkół powszechnych na czteroletnią szkołę podstawową i czteroletni odpowiednik gimnazjów.

Powrócimy do poszerzonej podstawy programowej z języka polskiego o lektury dotyczące klasyki polskiej i zagranicznej.

 Chrobak Andrzej


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334