Strona główna » Jarosław Kaczyński na Podkarpaciu

Jarosław Kaczyński na Podkarpaciu

W dniach 20-21 lipca br. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński przebywał z wizytą na Podkarpaciu. W sobotę 20 lipca odwiedził trzy miasta okręgu krośnieńsko-przemyskiego: Ustrzyki Dolne, Lesko i Brzozów.

Na spotkanie z Jarosławem Kaczyńskim do Bieszczadzkiego Domu Kultury w Lesku przybyło tyle osób, że zabrakło miejsc i wielu chętnych cisnęło się przy wejściu. Spotkanie poprowadził przewodniczący zarządu powiatu leskiego PiS Andrzej Olesiuk.

Przybycie prezesa Prawa i Sprawiedliwości poprzedziły wystąpienia parlamentarzystów i samorządowców PiS naszego regionu: Wicemarszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego, Senatora RP Andrzeja Matusiewicza, Europosła Tomasza Poręby oraz dwóch radnych Sejmiku Województwa Podkarpackiego: członka zarządu Tadeusza Pióro (z Sanoka) i dr. Janusza Ciółkowskiego (z Leska). Każdy z nich przedstawił krótko problematykę, którą się zajmuje w ramach swojej działalności, wszyscy jednak podkreślali konieczność wyrównywania szans dla mieszkańców powiatów bieszczadzkich, zapóźnionych pod względem rozwoju nie tylko w stosunku do innych części Polski, ale i wobec północno-zachodniej części województwa podkarpackiego, która rozwija się znacznie bardziej dynamicznie.

Jarosław Kaczyński kontynuował tę tematykę, mówiąc, że każdy obywatel Polski - niezależnie od miejsca urodzenia i zamieszkiwania - powinien mieć te same szanse życiowe, a rolą państwa jest je stworzyć. Zarówno w swoim wystąpieniu, jak i w późniejszych odpowiedziach na pytania z wielką swobodą i znajomością tematu przedstawiał propozycje Prawa i Sprawiedliwości dotyczące rozwiązania problemów współczesnej Polski, doprowadzonej przez rządy Platformy Obywatelskiej do stanu krytycznego.

Jako cele PiS wskazał m.in. zapobieżenie całkowitej prywatyzacji służby zdrowia; odbudowanie silnej szkoły, przekazującej młodzieży solidną wiedzę i system wartości; zmianę systemu podatkowego, który jednych nadmiernie obciąża, a innych całkowicie od obciążeń podatkowych zwalnia; pobudzenie gospodarki; likwidację mechanizmów i układów korupcyjnych, które hamują rozwój państwa; uporządkowanie systemu sądownictwa; odciążenie samorządów, obarczanych coraz to nowymi zadaniami bez wskazania źródła ich finansowania; odbudowanie silnej i niezależnej pozycji Polski w polityce międzynarodowej.

Za ważny cel uznał też doprowadzenie - poprzez szereg rozwiązań - do takiej sytuacji, że Polacy zmuszeni do emigracji zarobkowej będą mogli wrócić do kraju, ponieważ znajdą tu możliwość pracy i godnego życia. W ten sam sposób można również - jak stwierdził prezes PiS - zapobiec ciągłej emigracji młodych i wykształconych ludzi, których rządząca obecnie PO traktuje jak zbędny balast i wyrzuca ich "na zewnątrz". Zatrzymanie ich w Polsce i nakłonienie do zakładania tu rodziny, rodzenia tu dzieci, jest ważnym - choć nie jedynym elementem polityki prorodzinnej proponowanej przez PiS i warunkiem poprawy dramatycznej sytuacji demograficznej kraju.

Jarosław Kaczyński poruszył też krótko temat Katastrofy Smoleńskiej. W odpowiedzi na zgłaszane nieraz zarzuty stwierdził, że osobiście nie ma zamiaru się mścić, jednak oczekuje od państwa rzetelnego wyjaśnienia tej sprawy i wyciągnięcia konsekwencji prawnych.

Na zakończenie spotkania zespół Soul z Sanoka pod dyrekcją dr Moniki Brewczak wykonał kilka pięknych piosenek patriotycznych. Ostatnią z nich: "Żeby Polska była Polską" odśpiewała cała sala, co stanowiło znakomite podsumowanie spotkania.

(in.wł.)


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334