Strona główna » Interpelacja i odpowiedź w sprawie sytuacji finansowej miasta w tym Oświaty

Interpelacja i odpowiedź w sprawie sytuacji finansowej miasta w tym Oświaty

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA SANOKA

INTERPELACJA

 

Zaniepokojony sygnałami dopływającymi ze strony środowiska oświatowego w Sanoku zwracam się do pana burmistrza Wojciecha Blecharczyka z następującym zapytaniem.

Oświata w naszym mieście podlega od wielu lat krytyce spowodowanej przekonaniem o rzekomo wysokich kosztach utrzymania tejże. Pan burmistrz w jednym ze swoich wystąpień stwierdził, że dobry czas dla oświaty się skończył. Wprowadzono program oszczędnościowy w placówkach panu burmistrzowi  podległych. W związku z powyższym zachodzi pytanie:

Ile osób straciło pracę w naszych szkołach, przedszkolach i żłobkach, a   w tym nauczycieli, pracowników administracji i innych(dotyczy roku 2013)?

Ile osób pracuje na niepełny etat?

Jak wygląda przeciętna wielkość klas w poszczególnych placówkach oświatowych?

Wykonanie po stronie  subwencji oświatowej na poziomie 60% za pierwsze półrocze wydaje się nadspodziewanie dobre.  Tymczasem jak sygnalizuje środowisko oświatowe do dzisiejszego dnia nie wpłynęły na konta szkół środki potrzebne na wypłatę świadczenia urlopowego.

W związki z powyższym zapytuję;

Jakie zaległości powstały na funduszu socjalnym w poszczególnych szkołach?

Czy jest prawdą, że w niektórych szkołach nie ma ciepłej wody w związku z zaległościami powstałymi wobec dostawcy?

Czy miasto przelewa regularnie składki ZUS naliczane od pensji pracowników oświaty?

Czy jest prawdą, że niektóre osoby odchodzące na emeryturę nie otrzymały odpowiednich odpraw do dnia dzisiejszego?

Czy posiadamy wystarczające środki na wypłaty dla pracowników szkół do końca bieżącego roku?

Czy miasto zalega jeszcze z jakimiś innymi opłatami?

Jeżeli tak to na jaką kwotę i wobec  jakich podmiotów?

Chrobak Andrzej


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334