Strona główna » Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

SANOK. Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej to polskie święto obchodzone każdego roku 13 kwietnia. Zostało uchwalone 14 listopada 2007 roku poprzez aklamację Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

W wigilię tego dnia w Kościele pw. Przemienia Pańskiego w Sanoku została odprawiona uroczysta Msza św. koncelebrowana, której przewodniczył ks. proboszcz dr Andrzej Skiba. W przejmującej homilii ks. proboszcz przywołał historię dziesiątków tysięcy Polaków więzionych w obozach w Ostaszkowie, Starobielsku,Kozielsku i innych miejscach kaźni. Ich cierpienie było ponad wszelką ludzką miarę. Wielu z nich nie ma do dnia dzisiejszego choćby skromnej mogiły, gdzie paliłyby się płomienie pamięci.

Obecne na uroczystości poczty sztandarowe Związku Sybiraków, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz KH ZHP w Sanoku podniosły rangę spotkania.

Pod Krzyżem Golgota Wschodu kwiaty złożyli m.in. przedstawiciele władz miasta, organizacji kombatanckich, strzeleckich, sanockich szkół podstawowych ( SP nr 1 i SP nr 2 w Sanoku).

W imieniu Komitetu Powiatowego „Prawa i Sprawiedliwości” w Sanoku hołd pomordowanym oddał Tadeusz Nabywaniec, radny powiatu sanockiego.

Organizatorami uroczystości byli: Związek Sybiraków, Swiatowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Stowarzyszenie Rodzin Katyńskich, ZHP Hufiec Ziemi Sanockiej im. ks. hm. Zdzisława Peszkowskiego.

(in. wł.)


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334