Strona główna » Dobra zmiana jest możliwa

Dobra zmiana jest możliwa

BsZ_1.jpg

- Polacy oczekują dziś dobrej zmiany. Dobrej zmiany dla siebie, dla swoich rodzin, dla najbliższych. Ta dobra zmiana jest możliwa. Można wprowadzić w życie program, który sprawi, że poziom życia Polaków się poprawi – mówi Beata Szydło.

- Proponujemy rozwiązania, które sprawią, że rodziców stać będzie na utrzymanie swoich dzieci, że Polacy nie będą musieli pracować aż do śmierci, a podatki w naszym kraju nie będą służyć jedynie drenowaniu naszych kieszeni. Dlatego zaproponowałam dodatek 500 zł na każde drugie i kolejne dziecko, powrót do poprzedniego wieku emerytalnego oraz podniesienie kwoty wolnej od podatku. Politycy rządzącej PO od razu zaczęli atakować zgłoszone przez nas propozycje, krzycząc to, co krzyczą od 8 lat: ”Nie da się”. Czas w końcu powiedzieć malkontentom z PO: „Da się! Potrafimy to zrobić” – kontynuuje Beata Szydło.

Propozycje programowe

500 ZŁ NA DZIECKO
ZARZUT: koszt 50 mld zł rocznie.

Nieprawda – realny koszt dodatku na każde drugie i kolejne dziecko wyniesie 22 mld zł. 51% dzieci w Polsce to jedynaki – ich program nie dotyczy. Co ważne, obejmujemy każde dziecko ze wszystkich środowisk. Obecnie z systemu ulg podatkowych wykluczeni są rolnicy i bezrobotni.

POWRÓT DO POPRZEDNIEGO WIEKU EMERYTALNEGO
ZARZUT: koszt 2 mld rocznie.

Nieprawda - na 2015 r. przewiduje się kwotę 5,5 mld zł. W kolejnych latach kwota będzie stopniowo wzrastać, ale średnio nie ma przekroczyć 13 mld zł rocznie. Jeśli osobom, które mogą i chcą pracować pozwolimy na pracę trochę dłużej, to rzeczywiste skutki nie przekroczą 10 mld.

KWOTA WOLNA OD PODATKU 8 TYS. ZŁ
ZARZUT: koszt 20 mld rocznie.

Nieprawda – zwiększenie kwoty wolnej od podatku o 5 tys. zł spowoduje spadek dochodów budżetu z PIT o około 20%. Obecnie dochód ze składek PIT wynosi 35 mld zł. Realny skutek dla budżetu wyniesie około 7 mld – a nie 20 mld zł, o co oskarżają nas przeciwnicy.

SKĄD NA TO PIENIĄDZE?

Podatek VAT od 39 mld zł, które pozostaną na rynku da przychód około 9 mld zł. 9 mld zł (39 mld x 23% = 9 mld zł).

Uszczelnienie systemu podatkowego, wg raportu Międzynarodowego Funduszu Walutowego wycieka 3,1% PKB, czyli 52 mld zł rocznie.

Zahamowanie wyprowadzania podatków z Polski do rajów podatkowych. Przykładowo na podstawie raportu Międzynarodowego Funduszu Walutowego Polska utraciła tylko w ostatnich latach w Luksemburgu kwotę 4,5 mld Euro (18 mld zł); szacowana kwota roczna 4 mld zł.

Opodatkowanie sklepów wielkopowierzchniowych podatkiem obrotowym – przychód około 3 mld zł.

Podatek bankowy – przychód około 5 mld zł.

Łączne przychody ( 9+52+4+3+5) = 72 mld zł.

Koszty zobowiązań wobec wyborców mogą wynieść (22+10+7) = 39 mld zł, co daje około 34 mld zł na konstrukcję budżetu bez deficytu oraz na inwestycje rozwojowe.


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334