Strona główna » Czy osoby starsze i chore mogą liczyć na profesjonalną opiekę?

Czy osoby starsze i chore mogą liczyć na profesjonalną opiekę?

W ostatnim numerze „Tygodnika Sanockiego” (nr 28 z 19 lipca 2013 r., s. 8) pojawił się artykuł Jolanty Ziobro „Mniej usług opiekuńczych dla starszych i chorych”, mówiący o dramatycznej sytuacji w dziedzinie usług opiekuńczych w Sanoku, za które płaci Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Usługi te, na podstawie umów z MOPS, świadczą: Polski Czerwony Krzyż (PCK) i Polski Komitet Pomocy Społecznej (PKPS). Budżet MOPS corocznie jest niedoszacowany, ale tak źle, jak w tym roku, jeszcze nie było. Opiekunki opiekują się chorymi i niepełnosprawnymi, co polega na tym, że nie tylko ich myją, smarują, prześcielają łóżka, ale także przywożą im obiady lub gotują, robią zakupy, idą do lekarza po receptę, sprzątają, załatwiają sprawy urzędowe, dlatego każda godzina jest ważna.

Obecnie niektórym chorym obcięto nawet połowę dotychczasowych godzin (np. z 4 pozostały 2, albo z 2 – 1). MOPS podniósł również opłaty za usługi (np. w artykule podano przykładowy wzrost cen za 2 godziny z 280 zł na 380 zł). PCK ma kłopoty polegające na tym, że MOPS nie płaci za zlecone i wypracowane ponad plan godziny, czyli za „nadwykonania” – kwota długu MOPS wobec PCK to 60 tys. zł. PCK musiał uruchamiać własne środki, aby zapłacić opiekunkom. Podczas rozmów z władzami miasta przedstawiciele PCK usłyszeli, że z powodu trudnej sytuacji finansowej samorządu w budżecie miasta zaplanowano zbyt mało pieniędzy na pomoc społeczną.

PCK w Sanoku świadczy miesięcznie ok. 2,5 tys. usług i zatrudnia (dane na czerwiec br.) 19 opiekunek, które mają pod swoją opieką ponad 50 osób. PCK zaprzecza ograniczaniu usług. Przyznaje jednak, że przez ostatnie miesiące weryfikowano je indywidualnie w stosunku do każdego podopiecznego. PKPS zatrudnia na terenie Sanoka 29 opiekunek, które świadczą usługi zwykłe i specjalistyczne (np. dla osób z zaburzeniami psychicznymi) dla kilkudziesięciu podopiecznych. Liczba godzin opieki nad nimi zostanie ograniczona aż o 400 godzin – na podstawie decyzji MOPS.

Przyczyną jest brak pieniędzy. W ub. roku PKPS wykonał usługi za kwotę 800 tys. zł. O tyle samo wnioskowano przy tworzeniu budżetu na 2013 r., a przyznane zostało 633 tys. zł. Brakuje więc ok. 200 tys. zł. Dotychczas decyzje o przyznawaniu usług opiekuńczych wydawano na 6 miesięcy, obecnie tylko na dwa – ponieważ brak pokrycia finansowego na decyzje o dłuższym terminie.

MOPS twierdzi jednak, że nikt z podopiecznych nie został pozbawiony opieki, a ograniczenia nie dotyczyły osób niemających rodziny. W artykule jest też wzmianka o tym, że opiekunki zmuszane są do przejścia z umów o pracę na umowy zlecenia. Ponadto od sierpnia br. MOPS-owi w Sanoku zabraknie pół miliona na należności wobec domów pomocy społecznej.

(in. wł.)


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334