Strona główna » Zjazd Okręgowy Okręgu 22 Krosno

Zjazd Okręgowy Okręgu 22 Krosno

18 marca 2012 r. w Jarosławiu odbył się Zjazd Okręgowy Prawa i Sprawiedliwości Okręgu 22 Krosno. Podczas obrad m.in. wybrano prezesa zarządu, członków zarządu oraz komisji rewizyjnej. Przyjęto także szereg ważnych uchwał i wniosków.

Prezesem Zarządu Okręgu 22 Krosno został ponownie Marek Kuchciński, poseł na Sejm RP, wicemarszałek Sejmu RP. W skład wybranego 20-osobowego zarządu z powiatu sanockiego weszli: Kazimierz Węgrzyn, Janusz Cecuła i Andrzej Budzicki.

(TN)

 


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334