Strona główna » Zbieramy podpisy pod wnioskiem o referendum ws. komercjalizacji i prywatyzacji służby zdrowia

Zbieramy podpisy pod wnioskiem o referendum ws. komercjalizacji i prywatyzacji służby zdrowia

Zgodnie z zapowiedzią Prezesa PiS Pana Jarosława Kaczyńskiego, rusza akcja zbierania podpisów pod obywatelskim wnioskiem do Sejmu RP o poddanie pod referendum ogólnokrajowe sprawy komercjalizacji i prywatyzacji służby zdrowia oraz prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych z sektorów strategicznych dla Polski.

Zgodnie z ustawą o referendum ogólnokrajowym, Sejm może postanowić o poddaniu określonej sprawy pod referendum z inicjatywy obywateli, którzy dla swojego wniosku uzyskają poparcie co najmniej 500.000 osób mających prawo udziału w referendum. Oczywiście zależy nam na zebraniu jak największej liczby ważnych podpisów obywateli.

Pobierz wzór karty służącej do zbierania podpisów popierających wniosek

Ustalony wzór karty jest jedynym właściwym. Na każdej karcie obligatoryjnie musi znajdować się określenie sprawy oraz propozycje pytań. Niedopuszczalnym jest „doklejanie” bądź zbieranie kart tylko z tabelą na podpisy. Wszystkie rubryki w tabeli winny być właściwie i czytelnie podpisane (w miarę możliwości również podpis).

Zakończenie zbierania podpisów pod wnioskiem planowane jest na koniec czerwca 2011 r.

Do tego czasu zebrane podpisy należy dostarczyć do najbliższych biur parlamentarnych PiS, biur partii lub przesłać do biura PiS w Warszawie (ul. Nowogrodzka 84/86, 02-018 Warszawa). Istnieje możliwość wcześniejszych cząstkowych wysyłek, jednak ze znaczną ilością podpisów.

 


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334