Strona główna » Wystąpienie senatora Andrzeja Matusiewicza w sprawie obwodnicy Sanoka

Wystąpienie senatora Andrzeja Matusiewicza w sprawie obwodnicy Sanoka

Obecnie budowa obwodnicy miasta Sanoka znalazła się – obok 10 innych miast – na „liście niektórych inwestycji polegających na budowie obwodnic na drogach krajowych realizowanych w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020”, stanowiącej projekt Załącznika nr 6 do uchwały Rady Ministrów, ustanawiającej Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2011–2015, który został przekazany przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej do Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Jednakże obwodnica Sanoka, długości 10,8 km, została w tym dokumencie potraktowana odmiennie niż obwodnice pozostałych 10 miast, na budowę których Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ma ogłosić postępowania przetargowe już w 2013 roku, co umożliwi rozpoczęcie realizacji inwestycji w 2014 roku, czyli w pierwszym roku nowej perspektywy finansowej UE. Natomiast obwodnica Sanoka stanowi tu jedyny wyjątek: ogłoszenie przetargu na jej zaprojektowanie i budowę planowane jest dopiero na IV kwartał 2014 roku, a rozstrzygnięcie przetargu w 2015 roku.

Zapraszamy do zapoznania się z całością wystąpienia senatora Matusiewicza dostępnym w załączniku.

Źródło: www.andrzejmatusiewicz.eu


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334