Strona główna » Wystąpienie Posła Piotra Babinetza odnośnie projektu wdrażanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, ograniczającego wymiar godzin lekcji historii w szkołach ponadpodstawowych

Wystąpienie Posła Piotra Babinetza odnośnie projektu wdrażanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, ograniczającego wymiar godzin lekcji historii w szkołach ponadpodstawowych

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister!

          Obecne rządy doprowadzają do sytuacji, w której likwidowane są tysiące szkół. Ministrowie z PO przeprowadzają proces redukowania nauczania historii w polskich szkołach. Przypomnijmy również budowanie pod Warszawą pomnika czerwonych najeźdźców oraz oficera UB jako lidera kongresu kultury. Konsekwencją może być m.in. gloryfikacja w polskiej przestrzeni publicznej komunistycznych zbrodniarzy i zdrajców. Za kilka dni w pewnej miejscowości, niestety na Podkarpaciu, planowana jest uroczystość nazwana patriotyczno-historyczną. Ma się ona odbyć powiem tak przez analogię do ubelisku przy enkawudelisku niejakiego Karola Świerczewskiego vel Waltera. Ma niby służyć pojednaniu polsko-ukraińskiemu. W organizację tej de facto bolszewickiej uroczystości zaangażowane są, jak wynika z informacji reklamowych, stowarzyszenia i samorządy, włącznie z dofinansowaniem przez samorząd województwa. Przewidziano złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przy enkawudelisku, a nawet odegranie hymnu państwowego. Tak na marginesie, ta uroczystość może podpadać pod zakaz konstytucyjny i odpowiednie paragrafy Kodeksu karnego. Myślę zresztą, że jeśli ta gloryfikacja się odbędzie, to odegrany zostanie hymn sowiecki, aby nie profanować polskiego. Jednak na szczęście i to jest najważniejsze reakcją na zapowiedź czczenia zdrajcy Polski, zbrodniarza i funkcjonariusza sowieckich służb są liczne protesty internautów i oburzenie, szczególnie mieszkańców ziemi sanockiej i Podkarpacia. Jeśli jednak Platforma Obywatelska będzie kontynuować redukowanie nauczania historii, szczególnie w liceach, w przyszłości wielu Polaków może pogodzić się z gloryfikowaniem komunistycznych zbrodniarzy i zdrajców. Czy o kształtowanie takiego stanu świadomości Polaków, czy o wytworzenie obojętności młodych ludzi wobec polskich tradycji narodowych i niepodległościowych chodzi ministerstwu? Czy rzeczywiście chodzi o ulepienie nowego człowieka, Europejczyka bez poczucia narodowego, bez religii, otwartego za to na prawdy Putina? Pani minister mówiła, że historii należy uczyć w sposób ciągły. Dlatego postuluję nie tylko uchylenie nowych rozporządzeń, przywrócenie zredukowanych lat i godzin nauczania historii, również historii gospodarczej i historii rzeczywiście uczonej w ciekawy sposób, który przyciągałby, interesowałby polską młodzież, lecz także wprowadzenie choćby wieczorowych wykładów historii dla dorosłych, szczególnie dla ludzi działających w obszarze publicznym, w stowarzyszeniach, samorządach i władzach państwowych.

Dziękuję bardzo.


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334