Strona główna » Wnioski i zapytania złożone na sesji Rady Powiatu w Sanoku w dn. 28.10.2011 r.

Wnioski i zapytania złożone na sesji Rady Powiatu w Sanoku w dn. 28.10.2011 r.

Wnioski:

 1. Powołując się na Protokół nr 36/2011 Zarządu Powiatu Sanockiego z dn. 15 września 2011 r., w którym przeczytać można m.in., że „w związku z trudną sytuacją finansową w oświacie Zarząd Powiatu zlecił pani Naczelnik Wydziału Oświaty przygotowanie informacji dotyczącej funkcjonowania wszystkich szkół oraz przedłożenie materiałów pod obrady Komisji Oświaty”, wnioskuję o przedstawienie na kolejnym posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Turystyki Rady Powiatu Sanockiego następujących informacji:

- jaki jest ostateczny wynik naboru do poszczególnych szkół i poszczególnych klas w porównaniu z decyzją Zarządu o naborze na rok szkolny 2011/2012?,

- jakie były wyniki matur w roku szkolnym  2010/2011 w poszczególnych szkołach, z uwzględnieniem matury poprawkowej,

- liczby uczniów w sanockich szkołach ponadgimnazjalnych na przestrzeni ostatnich trzech lat oraz prognoza na najbliższe trzy lata,

- jakie jest wykorzystanie (tzw. obłożenie) internatów przy ZS nr 2 w Sanoku, ZS nr 4 w Sanoku oraz w Bursie Szkolej w Sanoku?,

2. Na podstawie Statutu Powiatu Sanockiego z dn. 4 grudnia 2002 r. § 43 pkt 5 i 6 wnioskuję o przedstawienie na najbliższej sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Sanoku sprawozdania z realizacji rocznego planu kontroli za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2011 r.

 

Zapytania złożone na sesji Rady Powiatu w Sanoku w dn. 28.10.2011 r.

1. W protokole z dn. 15.09.2011 r. Zarządu Powiatu Sanockiego można przeczytać, że Zarząd Powiatu Sanockiego zapoznał się z dwoma decyzjami Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w sprawach dotyczących ZS nr 2 w Sanoku oraz ZS nr 4 w Sanoku. Jakich spraw dotyczyły owe decyzje?

Odpowiedź starosty Sebastiana Niżnika: dotyczyły one kuchni w obydwu szkołach; starosta zaprosił do zapoznania się z decyzjami w starostwie.

2. Jeden dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Sanoku, został podany w br. o przekroczenie dyscypliny finansowej. Jaki jest efekt postępowania odpowiednich organów w tej sprawie?

Odpowiedź starosty Sebastiana Niżnika: o przekroczenie dyscypliny finansowej został podany dyr. (...) w Sanoku; postępowanie zostało umorzone.

3. Czy w br. pracownicy administracji i obsługi w szkołach ponadgimnazjalnych otrzymali podwyżkę wynagrodzeń?

Odpowiedź p. Krystyny Chrząszcz: otrzymali od 01 stycznia 2011 r. po 150,00 zł na etat.

4. Czy dyrektorzy szkół i innych placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Sanoku otrzymali w br. podwyżkę wynagrodzeń, np. w ramach motywacyjnego lub zwiększenia dodatku funkcyjnego?; czy brano pod uwagę m.in. sugestie zawarte w Protokole nr 26/2011 Zarządu Powiatu Sanockiego z dn. 27 czerwca 2011 roku, że (...) „podwyżki można przyznać dyrektorom tych szkół, w których jest największy nabór, ponieważ jest to kwestia zaangażowania dyrektorów w pozyskiwanie uczniów” (słowa starosty Sebastiana Niżnika) oraz (...) „aby podczas przyznawania podwyżek brać pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych” (słowa Wacława Krawczyka, wicestarosty).

Pytania zostały skomentowane przez pytającego w następujący sposób: niektóre szkoły nie muszą zabiegać o nabór uczniów; przygotowanie uczniów do matury ze średnią ocen np. 4,0 czy 5,0 różni się od przygotowania uczniów ze średnią 3,0 lub poniżej.

Odpowiedź starosty Sebastiana Niżnika: wszyscy dyrektorzy szkół otrzymali podwyżkę; nie wszyscy dyrektorzy innych placówek oświatowych taką podwyżkę otrzymali. (Zapytam już wkrótce, którzy dyrektorzy takich podwyżek nie otrzymali i dlaczego?)

5. Na XII sesji Rady Powiatu  Sanockiego złożyłem wniosek o ustawienie lustra drogowego na rozwidleniu ulic: Traugutta, Żwirki i Wigury oraz II Pułku Strzelców Podhalańskich w Sanoku. Wniosek został przekazany do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (tak poinformował starosta Sebastian Niżnik w piśmie z dn. 09.08.2011 r.).  Jak wniosek został rozpatrzony?

Odpowiedź starosty Sebastiana Niżnika: wniosek nie został skierowany do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; nadal zastanawiamy się nad jego zasadnością.

Tadeusz Nabywaniec
Radny Powiatu Sanockiego

 


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334