Strona główna » W tygodniku napisali

W tygodniku napisali

W ostatnim numerze Tygodnika Sanockiego prezes firmy Elkom Marek Sawicki, udzielając wywiadu, ocenił swoje inwestycje dotyczące miasta Sanoka.

Negatywną ocenę wystawił parkingowi przy ul. Zamkowej. Według słów prezesa inwestycja przynosi straty. W związku z tym deklaruje rezygnację z dalszego powiększania parkingu o niższe poziomy. Pan Marek Sawicki określa brak miejsc parkingowych w centrum „jako pewien mit”.

Pojawia się w tym miejscu zasadne pytanie o planowaną przez Burmistrza Miasta Sanoka inwestycję przy ulicy Żydowskiej. W tym miejscu bowiem ma stanąć obiekt z miejscami parkingowymi. Przypomnijmy, że w projekcie budżetu na rok 2011 założono dofinansowanie w/w inwestycji w wysokości 3 mln. Całkowity koszt 100 miejsc parkingowych to 10 mln. zł. Jednak ostatnie informacje  płynące z Sejmiku Województwa Podkarpackiego nie są krzepiące, prawdopodobnie miasto uzyska znacznie mniej tj. około 1.5mln. zł dofinansowania.   

Jeżeli prywatny przedsiębiorca notuje straty, to należałoby się dobrze zastanowić, czy władze miasta powinny podtrzymywać realizację projektu garażu wielkopowierzchniowego w tej formie.

A.Ch.


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334