Strona główna » Via Carpathia na Komisji Transportu PE

Via Carpathia na Komisji Transportu PE

 

Bruksela, 7 listopada, 2012

W Parlamencie Europejskim odbyło się posiedzenie komisji transportu, na którym omawiana była reforma unijnej polityki transportowej i sieci TNT. Dyskutowano także o drodze Via Carpathia w Polsce zwanej S-19.

Podczas swojego wystąpienia Tomasz Poręba przekonywał do poparcia jego poprawki nawołującej do włączenia całości drogi Via Carpathia w tym S - 19 do tzw. sieci bazowej głównych korytarzy transportowych UE /TEN-T/. W obecnej propozycji Komisji Europejskiej trasa ta podzielona jest na wiele różnych odcinków i tylko niektóre z nich będą realizowane, jako najważniejsze projekty przyszłej unijnej polityki transportowej. Wpisanie S - 19 na całej jej długości w Polsce do sieci bazowej TEN-T, uczyniłoby modernizację tej drogi jednym z głównych priorytetów Unii.

"Modernizacja i budowa Via Carpathii przyczyni się do pokonania społeczno-ekonomicznych i wyrównania szans rozwojowych wschodnich regionów UE. Jej rozbudowa wpłynie również na usprawnienie komunikacji pomiędzy najbardziej wysuniętymi na wschód krajami UE, poprawi przepływ towarów i usług, a także wpłynie na rozwój turystyki"- powiedział podczas wystąpienia Poręba.

W odpowiedzi przewodniczący komisji transportu Brian Simpson stwierdził, że priorytety przyszłej polityki transportowej UE były dogłębnie konsultowane przez Komisję Europejską z rządami poszczególnych państw członkowskich, w tym także rządem polskim.

Według Tomasza Poręby dyskusja na komisji transportu PE pokazała, iż błędem było nie podjęcie przez polski rząd wystarczających starań na rzecz wpisania całej drogi Via Carpathia do sieci głównych korytarzy transportowych jeszcze na etapie prac w Komisji Europejskiej - "

Przysłuchując się głosom posłów komisji transportu PE, trudno być optymistą. Wielu z nich wypowiadało się przeciwko zmianom w propozycji KE, a w niej nie ma wpisanej całej drogi Via Carpathia w tym S-19 do głównej sieci drogowej UE. Są tylko małe fragmenty. Polski rząd musi wreszcie na poważnie zacząć walczyć o tę drogę. Decyzje na temat ostatecznego kształtu sieci TEN-T zapadną na początku następnego roku w ramach tzw. procedury kodecyzji pomiędzy Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim, a Radą UE czyli rządami państw członkowskich w tym Polski." - powiedział Tomasz Poręba.

 


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334