Strona główna » Uchwała Rady Politycznej PiS ws. oceny sytuacji gospodarczej po trzech latach rządów PO-PSL

Uchwała Rady Politycznej PiS ws. oceny sytuacji gospodarczej po trzech latach rządów PO-PSL

Uchwała nr 2/4/01/2011

Rady Politycznej

Prawa i Sprawiedliwości

z dn. 22.01.2011 r.

w sprawie oceny sytuacji gospodarczej Polski po trzech latach rządu koalicji PO-PSL

Trzy lata rządów koalicji PO-PSL to czas stracony dla polskiej gospodarki. Nastąpiła zapaść finansów publicznych, powiększył się deficyt budżetowy, a dług publiczny lawinowo rośnie. Rząd Donalda Tuska doprowadził do upadku narodowych gałęzi przemysłu, czego dobitnym przykładem jest los polskich stoczni. Prywatyzacja polega na wyprzedaży strategicznych spółek Skarbu Państwa, co pozbawia Polskę niezależności w najbardziej wrażliwych i kluczowych obszarach gospodarczych.

Rząd dopuścił do zachwiania bezpieczeństwa energetycznego kraju. Podpisanie szkodliwej umowy na dostawy gazu z Rosji użalenia Polskę od tego dostawcy na długie lata. Rząd nie potrafi wykorzystać środków europejskich. Całkowity rozpad Programu Budowy Dróg Krajowych, w tym katastrofalny stan budowy autostrad, a także rozpaczliwa sytuacja na polskich kolejach to kolejne straty jakie ponosi nasze społeczeństwo w wyniku nieudolnych rządów PO-PSL. Wszystko to świadczy o całkowitym braku kwalifikacji oraz kompetencji premiera Donalda Tuska i jego ministrów do sprawowania władzy w Polsce. Wizja „zielonej wyspy” okazała się świadomym fałszerstwem mającym na celu uspokajanie Polaków przed kolejnymi wyborami.

Rząd PO-PSL poprzez kilkuletnie zaniechania i brak jakichkolwiek działań naprawczych doprowadził do kryzysu państwa. Dopiero teraz, gdy znalazł sie pod presja Komisji Europejskiej, grożącej nałożeniem sankcji finansowych na Polskę, szuka wyjścia z trudnej sytuacji. Potrafi je jednak znajdować jedynie poprzez drenowanie płytkich kieszeni naszych Rodaków. Podwyżka podatków, ograniczanie pieniędzy dla bezrobotnych
i niepełnosprawnych, szukanie oszczędności kosztem najuboższych, to rządowe propozycje na rozwiązanie problemów finansowych naszego kraju.

Ostatnia deska ratunku, która dostrzegł Donald Tusk to sięgnięcie po emerytalne oszczędności Polaków. Prawo i Sprawiedliwość zdecydowanie potępia ten brak strategii finansowej i gospodarczej rządu. Sprzeciwiamy sie działaniom pogłębiającym biedę w Polsce. Nie akceptujemy polityki rządu godzącej w bezpieczeństwo i niezależność gospodarcza naszego kraju.

Rada Polityczna Prawa i Sprawiedliwości, kierując sie odpowiedzialnością za rozwój naszego kraju, los Polaków oraz przyszłych pokoleń, podejmuje decyzje o przygotowaniu propozycji nowych rozwiązań w sferze polityki gospodarczej. Będą one kontynuacją naszego programu opartego na zasadzie solidarnego państwa, stworzą realne perspektywy wyjścia z obecnej stagnacji.

Prezes

Prawa i Sprawiedliwości

Jarosław Kaczyński


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334