Strona główna » Tomasz Poręba spotkał się z komisarzem Johannesem Hahnem ws. strategii makroregionalnej dla regionu Karpat

Tomasz Poręba spotkał się z komisarzem Johannesem Hahnem ws. strategii makroregionalnej dla regionu Karpat

Dziś w Strasburgu odbyło się spotkanie europosła Tomasza Poręby z unijnym komisarzem ds. polityki regionalnej Johannesem Hahnem.

Podczas spotkania europoseł PiS przekazał na ręce komisarza Hahna deklarację w sprawie ustanowienia strategii makroregionalnej dla Karpat, która została przyjęta podczas ubiegłotygodniowej konferencji zorganizowanej przez Porębę w Parlamencie Europejskim. Kilka tygodni temu, m.in. z inicjatywy europosła PiS, doszło do pierwszej w historii PE debaty w sprawie regionu Karpat.

"Ustanowienie strategii karpackiej nie będzie łatwe, ale jest możliwe. Konieczne są dalsze spotkania zarówno w Brukseli jak i w Polsce oraz innych krajach regionu, które pomogą wypracować mapę drogową działań na jej rzecz. Komisja Europejska potrzebuje wyraźnego sygnału: strategia makroregionalna dla Karpat jest potrzebna i oczekiwana w Europie Środkowo-Wschodniej" - mówił Tomasz Poręba. Zdaniem europosła PiS dzisiejsze spotkanie to kolejny, ważny krok w walce o ten cel.

"Komisarz Hahn podkreślał przede wszystkim konieczność zaangażowania ze strony państw członkowskich, zwłaszcza na szczeblu rządowym i samorządowym. Bez tego szanse na ustanowienie strategii znacznie zmaleją. Dodał, że nie jest przeciwnikiem strategii karpackiej, lecz podkreślił, iż jednym z warunków jej powstania jest znalezienie wspólnych z istniejącą już strategią dunajską obszarów, które wzajemnie się uzupełniając, wzmocnią rozwój tej części Europy" - powiedział europoseł PiS.

Karpaty to region o strategicznym znaczeniu dla UE, stanowiący wschodnią granicę Wspólnoty. Region Karpat obejmuje jednocześnie najbiedniejsze tereny UE, borykające się z takimi problemami jak porzucanie ziemi, duże migracje ludności w związku z brakiem perspektyw zawodowych w regionie, deforestacja, nadmierne zanieczyszczenie środowiska, nadmierna eksploatacja zasobów naturalnych, niedobory infrastrukturalne.


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334