Strona główna » TADEUSZ PIÓRO - kandydat na burmistrza Sanoka

TADEUSZ PIÓRO - kandydat na burmistrza Sanoka

T_Pioro_jpeg.jpg

TADEUSZ PIÓRO

Kandydat na burmistrza Sanoka

KOMITET HONOROWY

Tomasz Poręba – europoseł

Marek Kuchciński – poseł na sejm RP

Bogdan Rzońca – poseł na sejm RP

Piotr Babinetz – poseł na sejm RP

Stanisław Piotrowicz – poseł na sejm RP

Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego

Janusz Ciółkowski – lek. med., długoletni ordynator Oddziału Dziecięcego Szpitala Powiatowego w Lesku, radny sejmiku województwa podkarpackiego

dr hab. Jacek Dziok – wykładowca, pracownik naukowy Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz PWSZ w Sanoku

dr Adam Pałacki – prezes firmy Talens Polska

dr Piotr Uruski – wykładowca, pracownik naukowy Uniwersytetu Rzeszowskiego w latach 2007 – 2013, radny powiatu sanockiego, przewodniczący Powiatowych struktur Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro

Ernest Nowak – burmistrz miasta Zagórza

Janusz Baszak – dyrektor Oddziału Banku PKO BP, radny rady miasta Sanoka ubiegłej kadencji

Adam Drozd - przedsiębiorca, radny powiatu ostatnich dwóch kadencji, przewodniczący powiatowych struktur Polski Razem Jarosława Gowina

Tadeusz Nabywaniec - radny powiatu ostatnich dwóch kadencji

Roman Babiak- radny rady miasta od 4 kadencji

Henryka Tymoczko - radna miasta Sanoka od 3 kadencji

Wojciech Pruchnicki – radny miasta Sanoka od dwóch kadencji

Andrzej Chrobak – radny rady miasta Sanoka od dwóch kadencji

Andrzej Szall – przewodniczący ZW Zawodowego NSZZ Solidarność

Wanda Wojtuszewska – prezes Stowarzyszenia im. ks. św. Gorazdowskiego

Edward Olejko – burmistrz miasta Sanoka w latach 1994-1998, starosta Powiatu Sanockiego w latach 1998-2002

Zbigniew Daszyk – burmistrz miasta Sanoka w latach 1998-2002, wicestarosta Powiatu Sanockiego w latach 2002 -2006

Czesława Kurasz – wicestarosta I kadencji Rady Powiatu Sanockiego, prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Andrzej Radwański – przewodniczący Rady Miasta w Sanoka, wicestarosta powiatu sanockiego w latach 2010 - 2014

Zygmunt Żyłka – lek. med., były wielokrotny radny miasta Sanoka i Powiatu Sanockiego

Ryszard Kraczkowski - wieceprzewodniczący Rady Miasta Sanoka w latach 2006 - 2008

Komentarze (0)

Write a comment

  • Required fields are marked with *.


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334