Strona główna » Szanowni Państwo, Drodzy Wyborczy, Mieszkańcy Ziemi Sanockiej!

Szanowni Państwo, Drodzy Wyborczy, Mieszkańcy Ziemi Sanockiej!

Szanowni Państwo, Drodzy Wyborczy, Mieszkańcy Ziemi Sanockiej!

Pragnę złożyć Państwu serdeczne podziękowanie za poparcie mojej kandydatury w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Wybory minęły i powracamy do naszych zadań bieżących.

Pracę publiczną traktuję jako służbę. Świadomość służby społecznej obliguje do odpowiedzialnej, rzetelnej i pełnej determinacji pracy w szeroko rozumianym interesie społecznym. W tym zakresie pozostaje jeszcze wiele do zrobienia. Winniśmy pracować nad podniesieniem standardów w pracy samorządowej, by samorząd odrodził się i odzyskał zaufanie i szacunek społeczny tak mocno nadszarpnięte przez funkcjonariuszy publicznych na przestrzeni wielu lat. A uczynić to można tylko uczciwą pracą, samo kreowanie wizerunku na nic się zda.

Liczę też, że nastąpi długo oczekiwany czas wznoszenia się ponad podziałami, by móc wspólnie pracować dla Ziemi Sanockiej, prawidłowo i rzetelnie przy tym konkretyzując hierarchię wartości  i hierarchię  potrzeb społeczności, w której żyjemy, zaś wyborcy ujrzeć człowieka a nie tylko głos w wyborach.

By budować lepszą przyszłość, potrzeba ludzi mocnych moralnie, zdeterminowanych, wrażliwych społecznie, ludzi, którzy nie ulegają presji różnych środowisk nastawionych na realizację interesu wybranych. Tacy ludzie są wokół nas. Ufam, że potrafią zjednoczyć swe siły w naszej trudnej współczesnej rzeczywistości.

Tego życzę sobie i wszystkim mieszkańcom naszej małej Ojczyzny. Chcę kontynuować swą pracę dla Ziemi Sanockiej na miarę swoich możliwości w myśl słów poety: „Niech prawo zawsze prawo znaczy, a sprawiedliwość – sprawiedliwość”.

Pozdrawiam wszystkich mieszkańców Ziemi Sanockiej i  życzę wszelkiego dobra.

Tadeusz Nabywaniec

 


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334