Strona główna » Szanowni Państwo, Drodzy Wyborcy, Mieszkańcy Sanoka!

Szanowni Państwo, Drodzy Wyborcy, Mieszkańcy Sanoka!

Szanowni Państwo, Drodzy Wyborcy, Mieszkańcy Sanoka!

Serdecznie dziękuję Wam za oddanie na mnie głosów w wyborach do Rady Powiatu Sanockiego. Zaufanie, którym mnie obdarzyliście, zobowiązuje. Będę nadal pracował i wykonywał swoje obowiązki na miarę sił i możliwości, by Sanok i Powiat Sanocki rozwijał się w sposób zrównoważony. Wiem, czym jest służba dla drugiego człowieka i dobra wspólnego.
Dziękuję!
Tadeusz Nabywaniec


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334