Strona główna » Sytuacja w PKP - komunikat prasowy KP PiS

Sytuacja w PKP - komunikat prasowy KP PiS

Minister Grabarczyk i Massel, podejmując decyzję o odwołaniu Prezesa PKP SA Andrzeja Wacha zdają się zapominać, że nie odpowiada on za układanie rozkładów jazdy. To domena zarządcy infrastruktury i spółek przewozowych oraz regulatora - Urzędu Transportu Kolejowego.

W ubiegłych latach, gdy spółki te nie były w stanie na czas porozumieć się, Urząd Transportu Kolejowego wkraczał na podstawie posiadanych kompetencji, przejmując koordynację. W związku z corocznymi kłopotami w tym zakresie w propozycjach zmian Ustawy o transporcie kolejowym prezes PKP SA rekomendował zwiększenie uprawnień koordynacyjnych dla PKP SA. Propozycje te nie znalazły akceptacji koalicji PO-PSL. Dlatego odpowiedzialność za sytuację na rynku kolejowych przewozów pasażerskich spoczywa na Ministrze Infrastruktury.

Przed świętami została przyjęta przez Sejm RP głosami koalicji PO-PSL ustawa o publicznym transporcie zbiorowym wprowadzająca niekorzystną dla polskich przewoźników zmianę w zasadach funkcjonowania rynku. Likwiduje ona możliwość przyznania tzw. prawa wyłącznego, czyli prawa dającego przewoźnikowi monopol na świadczenie usług na danej trasie. W większości państw UE prawo wyłączne jest normalnie stosowane. O rynku kolejowym decydują w tych krajach władze państwowe stwarzając warunki finansowe adekwatne do kondycji ekonomicznej danego społeczeństwa.

Przyjęta ustawa otwiera w Polsce rynek przewozów pasażerskich dla konkurencji dając tym samym możliwość uruchamiania pociągów jeden za drugim i ,,podbierania’’ sobie pasażerów. Przygotowujący się do wejścia na polskie tory państwowi przewoźnicy z silniejszych ekonomicznie kolei, w krótkim czasie doprowadzą do upadłości polskich przewoźników lub tanio ich kupią.

W kuluarach sejmowych mówi się, że to sam premier wywierał nacisk na posłów PO, by przyjęli te niekorzystne rozwiązania. To Donald Tusk wprowadził bezwzględną dyscyplinę głosowania w tej sprawie dla KP PO. Te zmiany w przepisach w najbliższym czasie spowodują chaos na kolei. W przyszłości ceny biletów będzie dyktował najsilniejszy przewoźnik, który wygra walkę o ten rynek. Polska tę walkę już przegrała.

Za rządów PiS kolej funkcjonowała, zaspakajając podstawowe potrzeby społeczne. PiS poprzez Ustawę o funkcjonowaniu transportu lądowego wprowadził finansowanie kolei z podatku akcyzowego od paliw w wysokości obligatoryjnie nie mniejszej niż 6% rocznych przychodów. Powołany został Fundusz Kolejowy przeznaczony na dofinansowanie Polskich Linii Kolejowych. Apele i dezyderaty zgłaszane później do rządu Donalda Tuska o dokapitalizowanie spółek kolejowych pozostały bez echa.

Fundamentem grzechu zaniechania rządu PO jest błędne przekonanie: po co dofinansowywać skoro można oddać polski rynek kolejowy narodowym przewoźnikom innych państw?

Szczegółowych informacji udzielają: Poseł Krzysztof Tchórzewski (601 982 482) - Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury Poseł Andrzej Adamczyk (668 329 080) – Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334