Strona główna » Sygnatariusze apelu do najwyższych władz RP w sprawie Obławy Augustowskiej zachęcają ludzi dobrej woli do składania pod nim swoich podpisów

Badacze najnowszych dziejów Polski apelują do władz naszego kraju o podjęcie działań skłaniających Rosję do ujawnienia listy i miejsca spoczynku ofiar Obławy Augustowskiej.

„Apel do Najwyższych Władz Rzeczypospolitej Polskiej" w tej sprawie powstał z inicjatywy m.in. Instytutu Studiów Politycznych PAN i jest dostępny na stronie internetowej ISP PAN.

http://www.isppan.waw.pl/apel/index.htm

Jego sygnatariusze zachęcają wszystkich ludzi dobrej woli do składania tam swoich podpisów. Apel z pełną listą nazwisk sygnatariuszy ma trafić do kancelarii prezydenta, premiera oraz marszałków Sejmu i Senatu w lipcu tego roku, w 68. rocznicę obławy.

Obława Augustowska była elementem pacyfikacji Suwalszczyzny przez NKWD i Armię Czerwoną w lipcu 1945 r. W jej wyniku zatrzymano kilka tysięcy osób (Związany z Memoriałem rosyjski historyk Nikita Pietrow podaje, że było to ok. 7 tys.), z których prawie 600 podejrzewanych o powiązania z AK-owskim podziemiem wywieziono i zamordowano w nieznanym do dziś miejscu.

Historycy uważają te wydarzenia za największą po drugiej wojnie światowej, niewyjaśnioną dotąd zbrodnię dokonaną na Polakach. Nad wyjaśnieniem tej zbrodni pracuje IPN i Polsko-Rosyjska Grupa ds. Trudnych.

Źródło: www.ipn.gov.pl


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334