Strona główna » Święto Niepodległości. Uroczystości w Sanoku

Święto Niepodległości. Uroczystości w Sanoku

Brak dokumentów do wyświetlenia.

a1.jpg

SANOK. Dzisiaj obchodziliśmy 97. rocznicę Święta Niepodległości. Bardzo ważna to data w historii Polski. Wolność nie jest nikomu dana raz na zawsze. O wolność trzeba zabiegać i ją pielęgnować.

W tym szczególnym dniu dla mieszkańców Sanoka uroczystości rozpoczęły się przy budynku TG „Sokół” w Sanoku, gdzie przy Sokolniku zrywającym kajdany niewoli zostały złożone kwiaty w obecności pocztów sztandarowych, które następnie wyruszyły do kościoła sanockiej fary.

O godzinie 11.00 rozpoczęła się Msza św. koncelebrowana. Asyście sześciu kapłanów przewodniczył ks. prałat Feliks Kwaśny.

„Nakłońcie ucha, wy, co nad wieloma władacie, (…) bo od Pana otrzymaliście władzę, od Najwyższego panowanie” – tymi słowami kazanie do zgromadzonych rozpoczął ks. proboszcz Andrzej Skiba. W dalszych słowach przywołał dwóch legionistów: św. Marcina z Tours i Józefa Piłsudskiego. Temu drugiemu, Józefowi Piłsudskiemu, poświęcił wiele czasu, mówiąc o jego bezinteresownej, pełnej poświęcenia służbie dla państwa, jako dobru najwyższemu.

W kolejnych słowach kaznodzieja pytał: „A jak wygląda dzisiejsza Polska?”. Cytując słowa ks. prof. Cz. Bartnika, odpowiedział, że zagrożeniem dla naszych czasów jest m.in. relatywizm moralny, odrzucanie wartości duchowych, szerzenie rozpusty, profanacja wszystkich świętości, brak odporności na wszelkie zło, samowola związana z brakiem odpowiedzialności. Ostanie słowa homilii mówiły o tym, że wszyscy musimy pamiętać o naszym dziedzictwie historycznym, kulturowym i religijnym, ponieważ jest to nasze zadanie.

Przeżywanie duchowe eucharystii wzbogacił śpiew dziewcząt z zespołu „Soul” pod dyrekcją dr Moniki Brewczak. Piękne słowa pełnych wiary, patriotycznych pieśni wypełniły świątynię i docierały do uszu wszystkich.

Następnie władze samorządowe: Tadeusz Pióro, burmistrz Sanoka, Anna Hałas, wójt gminy Sanok, Roman Konieczny, starosta sanocki, i poseł elekt na Sejm RP Piotr Uruski złożyli wieniec pod Krzyżem Jubileuszowym oraz pomnikiem Tadeusza Kościuszki.

W dalszej kolejności, przy asyście orkiestry dętej PGNiG-e w Sanoku, w marszu paradnym uczestnicy przeszli na Cmentarz Centralny do kwatery polskich żołnierzy. Tam w żołnierskich słowach przemówił burmistrz Tadeusz Pióro, modlitwę za poległych odmówił ks. Tomasz Grzywna. Po Apelu Poległych, zakończonym salwą honorową żołnierzy z 2 Pułku Strzelców Podhalańskich, pod pomnikiem zostały złożone kwiaty przez władze samorządowe miasta, powiatu i gminy, związki kombatantów, organizacje społeczne i związkowe, partie polityczne, szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne.

W imieniu posła na Sejm Piotra Babinetza uczyniła to pani Agnieszka Szczepańska, pracownik biura, zaś delegacji Komitetu Powiatowego „Prawa i Sprawiedliwości” w Sanoku przewodniczył Kazimierz Węgrzyn, pełnomocnik PiS-u, radny powiatu sanockiego.

Na koniec delegacje oddały hołd pomordowanym pod Krzyżem Katyńskim.

Kolejną już rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę uczciło wielu sanoczan i gości. A to znaczy, że Polska, też nasza mała Ojczyzna, się budzi. Budzi się z letargu.

(inf. wł.)

Komentarze (0)

Write a comment

  • Required fields are marked with *.


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334