Strona główna » Stypendia dla uzdolnionych uczniów powiatu sanockiego

Stypendia dla uzdolnionych uczniów powiatu sanockiego

Po raz pierwszy, od tego roku, młodzież uzdolniona szkół ponadgimnazjalnych mająca stałe zamieszkanie na terenie powiatu sanockiego, po spełnieniu kryteriów zawartych w uchwale, może starać się o przyznanie stypendium, którego wysokość to 200 zł miesięcznie przez okres kolejnych 10 miesięcy tj. od września 2012 do czerwca 2013 r. Dla uczniów klas programowo najwyższych takie stypendium zostanie przyznane na 8 miesięcy (wrzesień 2012 – kwiecień 2013 )

Stypendium można otrzymać  w trzech kategoriach: stypendium naukowego, artystycznego i sportowego. Termin składania wniosków to 30 czerwca br.

Pomysłodawcą takich stypendiów był Waldemar Szybiak, radny Powiatu Sanockiego.

Tadeusz Nabywaniec

www.tadeusznabywaniec.com

O szczegółach poniżej…

 


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334