Strona główna » Starostwo Powiatowe w Sanoku rośnie w siłę

Starostwo Powiatowe w Sanoku rośnie w siłę

W ostatnich latach w Polsce, także w Sanoku, liczba osób zatrudnionych w niektórych urzędach stale rośnie. Przykładem może być Starostwo Powiatowe w Sanoku, gdzie obecnie (na dzień 9 lutego 2012 r.) pracuje 118 osób.

Przed objęciem urzędu przez Sebastiana Niżnika, obecnego starostę, stan zatrudnienia (na 30 listopada 2010 r.) wynosił: pracownicy ogółem – 109 osób; w rozliczeniu na etaty – 107,5; w tym pracownicy interwencyjni – 9 osób.

Po czternastu miesiącach urzędowania starosty sanockiego zatrudnionych pracowników (na dzień 9 lutego 2012 r.) jest 118, w tym pracowników interwencyjnych – 1 osoba. Daje to razem 117,5 etatu.

Tym samym pod koniec listopada 2010 r. w starostwie na umowach stałych pracowało 100 osób (bez pracowników interwencyjnych). Obecnie jest ich 117. O tyle w ciągu czternastu miesięcy zwiększyło się zatrudnienie w tym sanockim samorządzie.

Przypomnijmy, że w poprzednim Regulaminie organizacyjnym starostwa był zapis, który wskazywał, że 91 etatów w zupełności wystarczy do sprawnego działania urzędu. Zapis ten nie był przestrzegany, lecz zawsze można było się do niego odwołać i zdyscyplinować starostę. Obecny regulamin, przyjęty w ubiegłym roku głosami radnych obecnej koalicji, tylko staroście i członkom zarządu pozwala decydować o etatyzacji urzędu. Wówczas była to, moim zdaniem, nieodpowiedzialna decyzja radnych. Jej efekty widzimy już po kilkunastu miesiącach.

Czy urząd działa sprawniej? Czy lepiej realizuje swoje zadania? Czy na obsadzanie poszczególnych stanowisk odbyły się konkursy? Widać jednak, że gra jest warta świeczki.

Tadeusz Nabywaniec
Radny Powiatu Sanockiego

 

 


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334