Strona główna » Starosta sanocki unika odpowiedzi

Starosta sanocki unika odpowiedzi

Starosta sanocki Sebastian Niżnik unika odpowiedzi na pytania zadane pisemnie w dniu 9 lutego 2012 r. Dotyczyły one  dofinansowania zadań z zakresu promocji, kultury, sportu, rekreacji, turystyki, itp. w roku 2011.

13 kwietnia 2012 r. wpłynęło do Biura Rady Powiatu Sanockiego pismo, w którym czytamy m.in., że „(…) bardzo proszę o wyrozumiałość i równocześnie przepraszam, że do chwili obecnej nie dostarczyłem jeszcze odpowiedzi. Jest ona w trakcie ostatecznego opracowania i będzie gotowa w ciągu najbliższych dni”. Pismo zostało podpisane przez naczelnika Wydziału Promocji, Kultury i Rozwoju.

Do dnia dzisiejszego odpowiedzi na pytania nie ma (a mamy 10 czerwca 2012 r.), choć minęło już cztery miesiące od zadania pytań. Na odpowiedź starosta ma dni czternaście. Już jutro sesja absolutoryjna.

Nasuwają się pytania:

1) czy w starostwie nikt nie panuje nad zarządzaniem?,

2) czy jednak jest to celowe działanie, aby radni i wyborcy nie znali odpowiedzi, w jaki sposób wydatkowane są pieniądze podatników?

(inf. wł.)

Poniżej zamieszczam tekst pisma skierowanego do starosty sanockiego Sebastiana Niżnika.

„Sanok, dn. 9 lutego 2012 r.

Szanowny Pan

Sebastian Niżnik

Starosta Powiatu Sanockiego

Uprzejmie proszę o dopowiedź na następujące pytania:

1) ile wyniosło wsparcie finansowe z budżetu Powiatu Sanockiego dla stowarzyszeń, klubów sportowych, osób indywidualnych i innych instytucji na realizację zadań z zakresu promocji, kultury, sportu, rekreacji, turystyki, itp. w roku 2011 ( z wyjątkiem zadań, na które zostało ogłoszone postępowanie konkursowe)?; w zestawieniu proszę ująć: nazwę wykonawcy zadania, nazwę dotowanego zadania, wysokość wsparcia finansowego z budżetu powiatu, liczbę uczestników zadania.

2) które stowarzyszenia, kluby sportowe, osoby indywidualne i inne instytucje nie otrzymały wsparcia finansowego z budżetu powiatu sanockiego w roku 2012, pomimo że o takie dofinansowanie występowały?

Liczę na zrozumienie i odpowiedź na powyższe pytanie.

Z poważaniem

Tadeusz Nabywaniec

Radny Powiatu Sanockiego”


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334