Strona główna » Sprostowanie Wojciecha Pruchnickiego, radnego miasta Sanoka

Sprostowanie Wojciecha Pruchnickiego, radnego miasta Sanoka

W „Tygodniku Sanockim” z dn. 16 sierpnia 2013 r. na stronie 11 ukazały się dwa teksty dotyczące decyzji Rady Miasta Sanoka w sprawie nadania imienia jednej z ulic Sanoka przy kościele pw. Przemienienia Pańskiego Ks. Prałata Adama Sudoła. Szczególnie zwracam uwagę na stanowisko pt. ”Zbyteczne dysonanse” podpisane przez Wojciecha Blecharczyka, burmistrza Sanoka, i Jana Oklejewicza, przewodniczącego Rady Miasta Sanoka.

W tymże stanowisku jest sformułowanie: „Podczas dyskusji nad uchwałą radny Pan Wojciech Pruchnicki w imieniu klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości poparł inicjatywę Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego”. To sformułowanie wyraźnie informuje, że radny Wojciech Pruchnicki, w imieniu radnych Prawa i Sprawiedliwości, poparł pomysł, aby tylko 50-metrowy kawałek ulicy (obecnie Kazimierza Wielkiego) otrzymał nazwę Ks. Prałata Adama Sudoła. Tak jednak nie było. Ta informacja jest nieprawdziwa.

Poniżej publikujemy sprostowanie Wojciecha Pruchnickiego w tej sprawie. Takie sprostowanie ukaże się także w „Tygodniku Sanockim”.

(In. wł.)

SPROSTOWANIE

Wojciech Pruchnicki
Przewodniczący Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość

Sprostowanie

Podczas sesji Rady Miasta Sanoka w dniu 30.07.2013 r., wypowiadając się w imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości, nie poparłem inicjatywy Komisji Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego, aby części ulicy Kazimierza Wielkiego dać nazwę im. ks. Prałata Adama Sudoła zamiast ulicy Wałowej, jak wnioskował Związek Zawodowy NSZZ „Solidarność”. Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwość poparł inicjatywę NSZZ „Solidarność” wnioskując, aby cała ulica okalająca Kościół Parafialny od Grzegorza do Piłsudskiego, czyli ulica Wałowa i część ulicy Kazimierza Wielkiego, nosiła nazwę im. ks. Prałata Adama Sudoła. Ponadto, stwierdziłem, że żałuję, iż Rada Miasta w ubiegłym roku nie poparła wniosku Prawa i Sprawiedliwość i nie nadała placowi, gdzie stoi pomnik Tadeusza Kościuszki, imienia Solidarności. Być może Rada Miasta jeszcze to uczyni, z czego zadowolony byłby ks. Prałat Adam Sudoł.

Wojciech Pruchnicki

Sanok, 20 sierpnia 2013 r.


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334