Strona główna » Spotkanie opłatkowe w Sanoku

Spotkanie opłatkowe w Sanoku

a2.jpg

W sobotę 23 stycznia br. w restauracji BONA w Sanoku odbyło się spotkanie opłatkowe Komitetu Powiatowego Prawa i Sprawiedliwości w Sanoku oraz środowisk prawicowych, skupionych m.in. wokół Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry oraz Polski Razem Jarosława Gowina, a także kręgów narodowych.

Obecni byli również przedstawiciele władz samorządowych miasta Sanoka, powiatu sanockiego i niemal wszystkich wchodzących w jego skład gmin, a także sanockich instytucji i organizacji.

Zaproszonych gości przywitali organizatorzy spotkania: pełnomocnik Komitetu Powiatowego Prawa i Sprawiedliwości w Sanoku Kazimierz Węgrzyn, posłowie na Sejm RP Piotr Babinetz i Piotr Uruski.

Uroczystość rozpoczęła się od modlitwy, której przewodniczyli kapłani: ks. prałat Feliks Kwaśny oraz proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sanoku ks. prałat Piotr Buk. Następnie zebrani przełamali się opłatkiem, składając sobie nawzajem życzenia. Towarzyszyły im piękne polskie kolędy i pieśni patriotyczne, które intonowała dr Monika Brewczak, zachęcając do wspólnego śpiewu.

Podczas gdy goście zajęli się spożywaniem tradycyjnych, wigilijnych potraw, głos zabierali: posłowie Piotr Babinetz i Piotr Uruski, a także senator RP Mieczysław Golba, wicemarszałek województwa podkarpackiego Maria Kurowska, burmistrz Sanoka Tadeusz Pióro, burmistrz Zagórza Ernest Nowak. Tematem wystąpień było głównie podsumowanie wyborów parlamentarnych 2015 roku, w których – łącznie z wcześniejszymi wyborami prezydenckimi – polskie społeczeństwo powierzyło władzę w państwie reprezentantom Prawa i Sprawiedliwości oraz jego koalicjantom. Poseł Piotr Babinetz podziękował także za wielką społeczną mobilizację, która zapewniła zwycięstwo i możliwość dokonywania obecnie koniecznych reform.

Tegoroczne spotkanie opłatkowe z pewnością można uznać za historyczne, ponieważ po raz pierwszy przy wspólnym stole, przy łamaniu się opłatkiem i śpiewie kolęd, zgromadziło się tak szerokie grono osób o bardziej lub mniej odmiennych poglądach politycznych i biografiach. W ten sposób lokalna sanocka uroczystość wpisała się w zapowiadaną przez prezydenta Andrzeja Dudę zapowiedź podjęcia wysiłku odbudowy polskiej wspólnoty narodowej. Oby ten trud okazał się owocny i trwały, także na gruncie miasta i powiatu sanockiego.


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334