Strona główna » Spotkanie Opłatkowe w Sanoku

Spotkanie Opłatkowe w Sanoku

b2.jpg

W sobotę 10 stycznia br. w restauracji SANVIT w Sanoku odbyło się spotkanie opłatkowe Komitetu Powiatowego Prawa i Sprawiedliwości w Sanoku. Wzięli w nim udział członkowie i sympatycy sanockiego PiS, a także zaproszeni goście.

Obecni byli m.in. kandydaci startujący w listopadowych wyborach samorządowych z listy Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość do rad gmin, Rady Miasta Sanoka, Rady Powiatu Sanockiego i Sejmiku Województwa Podkarpackiego, w tym osoby, którym udało się zdobyć mandat radnego.

Spotkanie poprowadził przewodniczący Zarządu Powiatowego PiS w Sanoku Wojciech Pruchnicki. Uroczystość rozpoczęła się od modlitwy pod przewodnictwem ks. prałata Feliksa Kwaśnego, po czym zebrani przełamali się opłatkiem, składając sobie nawzajem życzenia.

Następnie, podczas gdy goście zajęli się spożywaniem tradycyjnych, wigilijnych potraw, głos zabrali posłowie na Sejm RP Piotr Babinetz i Stanisław Piotrowicz. Ten ostatni mówił głównie o zagrożeniu, jakie niesie ze sobą ideologia gender w sferze obyczajowej, ale też prawnej. Natomiast poseł Piotr Babinetz podziękował za wielką społeczną mobilizację, która zaowocowała w Sanoku istotnymi zmianami w składzie Rady Miasta i Rady Powiatu, ale przede wszystkim długo wyczekiwaną zmianą na stanowisku burmistrza Miasta Sanoka, które objął Tadeusz Pióro. Nowy burmistrz podziękował za głosy oddane na jego kandydaturę i przedstawił działania, jakie zamierza podjąć. Mówił też o katastrofalnej kondycji finansowej miasta, odziedziczonej po poprzedniej władzy.

Głos zabrał również burmistrz Zagórza Ernest Nowak, wybrany na to stanowisko na kolejną kadencję, oraz nowy starosta leski Andrzej Olesiuk – zarazem szef leskich struktur powiatowych Prawa i Sprawiedliwości.

W przerwach między wystąpieniami zebrani śpiewali piękne polskie kolędy wspólnie z dr Moniką Brewczak, przy akompaniamencie Bartka Kalinki.

(in.wł.)

Komentarze (0)

Write a comment

  • Required fields are marked with *.


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334