Strona główna » Spotkanie opłatkowe 2013

Spotkanie opłatkowe 2013

SANOK. W dniu 13 stycznia br. o godz. 17.00 w restauracji SANVIT odbyło się spotkanie opłatkowe Komitetu Powiatowego Prawa i Sprawiedliwości w Sanoku.

Wzięli w nim udział członkowie i sympatycy sanockiego PiS, a także senator RP Andrzej Matusiewicz wraz z małżonką i poseł na Sejm RP Piotr Babinetz. Przybyli również: kapelan Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” O. Andrzej Deptuch i ks. Prałat Feliks Kwaśny, poseł na Sejm RP III i VI kadencji Adam Śnieżek, poseł na Sejm RP III i IV kadencji Ryszard Kędra, radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Tadeusz Pióro, burmistrz Miasta i Gminy Zagórz Ernest Nowak, radny gminy Besko Jan Szmyd, członkowie Zarządu Okręgu PiS Kazimierz Węgrzyn, Janusz Cecuła i Andrzej Budziki, prezes sanockiego Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Aleksander Roman, prezes Zarządu Stowarzyszenia Pomoc Rodzinie im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego Wanda Wojtuszewska, dyrektor CDN w Sanoku Marta Muszyńska, dyrektor Sanockiego Domu Kultury Waldemar Szybiak, prezes Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Sanoku Bronisław Kielar, kierownik Działu Historycznego Muzeum Historycznego w Sanoku Andrzej Romaniak, przewodniczący „Solidarności” oświatowej Tomasz Przystasz, prezes Zarządu Koła Przewodników Beskidzkich, Terenowych i Pilotów Wycieczek przy o/PTTK „Ziemia Sanocka” w Sanoku Artur Kowalczyk, kustosz Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku Hubert Ossadnik.

Spotkanie poprowadził przewodniczący Komitetu Powiatowego PiS w Sanoku Tadeusz Nabywaniec. Ks. Prałat Feliks Kwaśny rozpoczął je modlitwą, po czym zebrani przełamali się opłatkiem, składają sobie nawzajem życzenia. Następnie senator Andrzej Matusiewicz opowiedział o swojej pracy w senacie; po nim poseł Piotr Babinetz w swoim wystąpieniu skupił się głównie na 150. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Odczytany został również list, jaki do uczestników spotkania skierował poseł do Parlamentu Europejskiego Tomasz Poręba.

W trakcie degustacji typowo wigilijnych potraw miały miejsce wystąpienia gości, w tym również radnych miejskich Sanoka: Andrzeja Chrobaka i Henryki Tymoczko. W międzyczasie Rafał Pałacki, wybitny uczeń sanockiej Szkoły Muzycznej I i II st., laureat polskich i zagranicznych konkursów muzycznych, grał na akordeonie utwory patriotyczne, klasyczne i kolędy. Chętni goście mogli również złożyć podpis poparcia w sprawie powstania obwodnicy Sanoka.

inf.wł.


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334