Strona główna » SESJA RADY MIASTA

SESJA RADY MIASTA

W czwartek 18.05 odbyła się sesja Rady Miasta na której poruszono kilka istotnych spraw dla rozwoju miasta.

Hala Targowa

Jednym z pierwszych punktów sesji była sprzedaż hali targowej położonej w centrum Sanoka. Zasadniczo należy zgodzić się z argumentacją, że władze samorządowe nie powinny prowadzić działalności gospodarczej. Jednak zastanawia brak logiki w postępowaniu Burmistrza Miasta Sanoka z jednej strony sprzedaje się halę usytuowaną w centrum Sanoka, a więc w najlepszym z możliwych miejsc, a z drugiej buduje się galerię  za pieniądze miasta na miejscu zielonego rynku na Posadzie. Czyli w jednym wypadku rezygnujemy z prowadzenia działalności gospodarczej przez miasto,
a z drugiej tą działalność poszerzamy. Dodajmy do tego jeszcze inny argument. W ścisłym sąsiedztwie hali burmistrz chce wybudować parking wielopoziomowy. Wkład miasta minimum 7mln. zł. Czyli za pieniądze samorządowe będzie wybudowany parking, który będzie służył klientom prywatnej hali targowej. Na pytanie czy nie można było umieścić hali targowej w programie rewitalizacji Placu Świętego Michała burmistrz Marian Kurasz stwierdził, że byłoby to odczytane jako niedozwolone wspomaganie prywatnego biznesu, a czym jest budowa sławetnego parkingu jak nie wspomaganiem sąsiedniego hotelu oraz ,po sprzedaży, prywatnej galerii handlowej. Nawiasem mówiąc hala wyceniona obecnie na 3,8 mln. zł na pewno zyska na wartości.

Na sesji byli obecni kupcu handlujący na hali targowej. Okazuje się, że z nimi jako osobami żywo zainteresowanymi sprzedażą miejsca pracy nikt nie rozmawiał. Przedstawiciel kupców pan Jacek Skorus podał do wiadomości radnych, że za 96 punktami handlowymi stoi stoją rodziny złożone z około 200 osób. Nie był, też optymistą co do rozwoju sytuacji po sprzedaży hali. Czynsze pójdą w górę, czyli warunki prowadzenia biznesu z pewnością się pogorszą. Zresztą czy prywatny właściciel musi się liczyć z wolą najemców może np. wymyślić koncepcję zburzenia hali i budowy czegoś nowego.

Nasz Sanok powoli staje się jednym wielkim placem handlowym. Galeria za Domem Handlowym, Galeria Okęcie, galeria na Posadzie, galeria na stadionie przy ul. Stróżowskiej. Kto w tych galeriach będzie kupował jeżeli miejsc pracy nie przybywa, a wszędzie widać redukcje etatów? Może wreszcie należy zainwestować w uruchomienie terenów pod inwestycje o charakterze przemysłowym?

Pijany Sanok lepszy Sanok

Rada Miasta Sanoka głosami radnych pana burmistrza zwiększyła o 20 liczbę punktów sprzedaży alkoholu do spożycia poza miejscem zakupu czyli po prostu sklepów. Nie pomogły argumenty o szkodliwości społecznej tego typu decyzji, przykłady z działalności poradni Psychologiczno-Pedagogicznej podawane przez dyrektora Macieja Drwięgę, ani przykłady państw gdzie ogranicza się liczbę sklepów monopolowych na rzecz różnego rodzaju punktów gastronomicznych. Nie pojawił się żaden sygnał, żaden głos mieszkańców miasta, któryby świadczył, że mieszkańcy cierpią na brak dostępności alkoholu. Bez odzewu pozostał również głos burmistrza Mariana Kurasza, który przyznał, że zjawisko wczesnej inicjacji alkoholowej wśród gimnazjalistów przybiera na sile. Ze strony członków komisji zdrowia padały dość dziwne argumenty za zwiększeniem liczby punktów z alkoholem. Między innymi o tym, że jeżeli nie uchwalimy powiększenia się liczby sklepów handlujących alkoholem pojawią się meliny handlujące alkoholem z Ukrainy oraz o czasach prohibicji w USA. Na argument, że przecież nie wprowadzamy zakazu sprzedaży alkoholu ani żadnego ograniczenia zwolennicy powiększenia sklepów monopolowych nie znaleźli odpowiedzi.

Droższe bilety

Rada Miasta zwiększyła odpłatność za bilety MKS. Z wnioskiem o zwiększenie ceny biletów wystąpiło SPGK podając informację o blisko 2 milionowej stracie na działalności MKS. Prezes Krzysik argumentował, że  zagrożony jest projekt przebudowy ujęcia wody w Trepczy bowiem nie wolno firmie finansować straty jednego typu działalności zyskiem na działalności innego typu. Jednak podwyżka tylko w części zniweluje stratę przedsiębiorstwa. Zachodzi więc pytanie co z pozostałą częścią straty?

W kontekście w/w straty zastawiająco zabrzmiała informacja podana prze radnego Maciej Bluja o zarobkach rady nadzorczej SPGK: prezes 220tys zł, wiceprezesi po 120tys. zł. Co na to organ nadzorujący pracę przedsiębiorstwa czyli Burmistrz Miasta Sanoka?

W tym punkcie przeszła poprawka wniesiona przez radnego Wojciecha Pruchnickiego znosząca potrzebę wykupu przez osoby powyżej 70 roku życia tzw. biletów seniora.

Nowa Rada Społeczna przy Samodzielnym Publicznym Miejskim Zespole Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Została powołana w/w Rada Społeczna. Klub radnych PiS w jej pracach będzie reprezentował radny Andrzej Chrobak.

Roczne sprawozdanie miejskiego ZOZ przestawił dyrektor Aleksander Korobczenko. ZOZ zamknął rok 2010 stratą w wysokości 75tys. zł. Na razie nie stanowi ona zagrożenia co do funkcjonowania ZOZ. Jednak w przypadku pogłębienia się straty Rada Miasta albo zdecyduje o spłacie zadłużenia albo będzie zmuszona do przekształcenia ZOZ na spółkę handlową.

W wolnych wnioskach radni PiS poruszyli następujące tematy:

1. Remont walącego się ogrodzenia wokół Gimnazjum nr 2.

2. Brak prac przy Galerii Okęcie co może świadczyć o wycofaniu się inwestora.

3. Stan rozmów w sprawie obwodnicy miasta Sanoka.

4. Prośba o podanie wykonania budżetu w zakresie dochodów za I kwartał 2011r.

5. Remont chodników przy ulicy Lipińskiego.   

6. Przypomniano, o tym że Jan Paweł II jest Honorowym Obywatelem Miasta Sanoka.

7. Złożono podziękowanie za wykonanie wjazdu do sklepu Biedronka oraz uzupełnienie szyb w wiatach przystankowych.

A.Ch.


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334