Strona główna » SESJA RADY MIASTA SANOKA

SESJA RADY MIASTA SANOKA

W dniu 28.10. br. odbyła się zwyczajna sesja Rady Miasta Sanoka. Sesja dotyczyła między innymi kolejnej zmiany uchwały budżetowej. Dzięki przegłosowanej przez radnych zmianie budżet miasta osiągnął rekordową sumę 107.047.714,45 zł. 
Niepokoją dwie pozycje w uchwale: suma 440 tys. zł wspomagająca budżet MOSiR-u na sfinansowanie zakupu energii oraz kwota 413 tys. zwiększająca wydatki na dodatki mieszkaniowe.
Pierwsza kwota świadczy dobitnie, że miasto musi pomyśleć o jakichś alternatywnych sposobach pozyskiwania energii. W przeciwnym razie przyszłe władze miasta będą jedynie wydawać pieniądze na utrzymanie budynków.

Druga pozycja może świadczyć o powiększającym się marginesie biedy. Gdyby tak było, byłby to ważny sygnał dla władz miasta Sanoka, żeby podjąć jakieś działania w kierunku przeciwdziałania marginalizacji społeczności naszego miasta.

Innym ważnym punktem uchwały był punkt, w którym Rada Miasta, konsekwentnie realizując swoją wcześniejszą uchwałę, dotuje pomnik św. Zygmunta Gorazdowskiego sumą 25 tys.zł.

W uchwale dotyczącej umorzeń znalazł się zapis o umorzeniu zaległości dłużnikom o następującej treści „1.Należności mogą być umarzane w całości lub części jeżeli:
6) ściąganie wierzytelności zagraża ważnym interesom dłużnika”.
Tego typu zapis pozbawiony drugiej części mówiącej o interesie publicznym daje możliwość umarzania długów wobec miasta praktycznie każdemu.

Ostatnią ważną sprawą była zmiana statutu Biblioteki Publicznej w Sanoku poszerzająca działalność tej instytucji o zadanie wydawania Tygodnika Sanockiego. Według informacji uzyskanych przez radnych podczas posiedzenia komisji finansowej jest to sytuacja przejściowa na okres 12 miesięcy. Pomimo niejasności na jakich zasadach będzie działał Tygodnik w strukturze Biblioteki Publicznej, Rada przegłosowała uchwałę w wyżej wymienionej sprawie.


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334