Strona główna » Sesja Rady Miasta Sanoka – powrót do „Solidarności”

Sesja Rady Miasta Sanoka – powrót do „Solidarności”

W dniu 17.07.2012 r. odbyła się zwyczajna sesja Rady Miasta. Klub radnych PiS zaproponował radnym poszerzenie porządku obrad o punkt dotyczący uchwały w sprawie nadania nazwy placowi znajdującemu się przed pomnikiem Tadeusza Kościuszki. Chcemy, aby plac nosił nazwę „Skwer „Solidarności”. Na pewno niejeden sanoczanin zadaje sobie pytanie, dlaczego akurat taka nazwa.

 Otóż, jest to miejsce, które gromadziło siły opozycyjne wobec komunistycznego reżimu. Tutaj kończyły się wolnościowe demonstracje takie np. jak z okazji rocznicy uchwalenia konstytucji 3 maja.

Początki istnienia związku zawodowego „Solidarność”  to 10 mln członków. Entuzjazm tych ludzi doprowadził do głębokich przemian nie tylko w kraju, ale i całej Europie. W konsekwencji nieugiętej postawy działaczy związku Polska stała się wolnym krajem.

 W latach dziewięćdziesiątych ludzie Solidarności poszli różnymi drogami. Zaczęła wyłaniać się smutna prawda o niektórych działaczach związku. Jednak nie powinno to przysłonić  idei solidarności jako związku ludzi, którzy wspólnie dążą do realizacji szlachetnego celu. Nazwa „Skwer „Solidarności” ma nam przypominać o elementarnych wartościach, bez których każde społeczeństwo jest skazane na zagładę.

A.Ch.


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334