Strona główna » Sesja Rady Miasta -czyli gdzie skąd wziąć pieniądze?

Sesja Rady Miasta -czyli gdzie skąd wziąć pieniądze?

W dniu 28.02.2012r.odbyłasię sesja Rady Miasta. Już na samym wstępie skarbnik miasta przyprawił radnych o szybsze bicie serca poprzez informację, że miasto weszło w rok 2012 z długiem rzędu 3,2 mln zł.  Do tego doszła jeszcze kolejna uchwała zwiększająca uprawnienia burmistrza do zaciągania kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu z 2 do 3 mln zł.  Tytułowe pytanie „Co się dzieje
z finansami miasta” wydaje się tu jak najbardziej zasadne.

Przy okazji dyskusji o sprzedaży garażu znajdującego się na działce przy budynku gdzie znajdowała się WKU radni uzyskali informację, że wszystkie zabudowania znajdujące się na działce „zabytkowej”
z mocy przepisów są też zabytkami. Rozwalający się pokraczny garaż również. Ile jest jeszcze takich bezsensownych przepisów w polskim prawie?

Komisja rewizyjna przedłożyła radzie do akceptacji plan pracy na rok bieżący. Miejmy nadzieję, że
w końcu będzie respektowany zapis statutu mówiący o  przedkładaniu radzie sprawozdania z przeprowadzonych kontroli Komisji Rewizyjnej. Do tej pory takich sprawozdań nie było.

W wolnych wnioskach radni PiS przypomnieli o konieczności przycięcia drzew przy u. Białogórskiej, ochrony drzew przed nadmiernym przycinaniem, oraz brakiem przystanku naprzeciwko stacji BP
w kierunku na Sanok od Zagórza.

A.Ch.

 
  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334