Strona główna » Sesja Rady Miasta 6.10.2014

Sesja Rady Miasta 6.10.2014

W dniu 6 października odbyła się sesja Rady Miasta.  Sesji towarzyszyły dwa kontrowersyjne punkty jak również idące za nimi uchwały.

Pierwsza z nich dotyczyła zmiany w umowie dotyczącej utworzenia spółki „Ciarko PBS Bank Sanok”. Władze spółki chcą uzyskać dodatkowe dochody, które pragną przeznaczyć na szkolenie młodzieży.  Przedstawiciele Ciarko i PBS poinformowali radnych, że w poprzednim sezonie przeznaczyli na szkolenie młodzieży 270tys. zł. Wypada zgodzić się z kierunkiem zmian jakie zachodzą w spółce. Rzeczywiście należy przede wszystkim stawiać na szkolenie młodzieży zamiast płacić ciężkie tysiące zawodnikom pozyskanym z zewnątrz.

Niepokój może budzić  jedynie fragment uchwały w którym stwierdza się , że „ Gmina Miasta Sanoka nie ma prawa umieszczać , w zakresie nie zastrzeżonym dla Spółki, żadnych reklam w obrębie Areny Sanok, tj. wewnątrz i na zewnątrz, podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do któregokolwiek  z rodzajów (przedmiotów) działalności prowadzonej przez osoby, z którymi spółka zawrze umowy opisane w §4.”

Drugą sprawą, która nie do końca jest jasna jest kwestia oddania w dzierżawę  w trybie bezprzetargowym na okres 15 lat terenu „Sosenek”. Przypomnijmy, że teren ośrodka miał być sprzedany w przetargu decyzją części Rady Miasta. Jednak nie znalazł on nabywcy.  Wtedy burmistrz skorzystał  z przysługującego mu prawa do wyłonienia dzierżawcy bez przetargu na okres do trzech lat. Według włodarza miasta jedynie firma „PE-PO” wykazała zainteresowanie inwestowaniem na terenie  „Sosenek”.  Radnym podano informację, że w/w firma zobowiązała się do przeprowadzenia gruntownego remontu całego ośrodka  oraz uruchomienia autokempingu.  

Jednak przyznanie jakiejkolwiek spółce  15 letniej dzierżawy  bez przetargu musi budzić emocje. Przykładem niech będzie historia parkingu przy ulicy Zamkowej. Rada Miasta oddała w wieloletnią dzierżawę w/w parking na wniosek burmistrza. Firma ELCOM miała dzięki temu uzyskać kredyty potrzebne na remont kamienicy, w której ma być posadowiony hotel . Do chwili obecnej uchwała nie została w żaden sposób zrealizowana.   

Andrzej Chrobak


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334