Strona główna » SESJA, CZYLI O TYM, KTO MOŻE UCZESTNICZYĆ W POSIEDZENIACH RADY MIASTA

SESJA, CZYLI O TYM, KTO MOŻE UCZESTNICZYĆ W POSIEDZENIACH RADY MIASTA

Dnia 30.08.2011r. odbyła się sesja Rady Miasta. Obrady miały rozpocząć się od uroczystości wręczenia wieloletniemu radnemu Janowi Pawlikowi odznaczenia Krzyża Komandorskiego Odrodzenia Polski. Cała uroczystość została  znacznie opóźniona po tym jak dwóch przedstawicieli Straży Miejskiej usiłowało w dość brutalny sposób usunąć  z sali obrad jednego z obywateli miasta Sanoka. Akcja zakończyła się „pomyślnie” po czym przystąpiono do wręczania odznaczenia.

W trakcie sesji Rada Miasta dyskutowała nad projektem uchwały na mocy której burmistrz uzyskał prawo do zaciągnięcia kredytu w wysokości 6.284.339 zł. (radni PiS wstrzymali się od głosu)Pośpiech w kwestii zaciągania kredytu  skarbnik miasta tłumaczył istotnymi opóźnieniami w przekazywaniu refundacji za już zrealizowane projekty unijne.

Zmiany objęły także umowę spółki „Ciarko PBS Sanok”. Przy tej okazji radni uzyskali informację, że przedstawicielem w spółce ze strony miasta został mecenas Artur Wołczański. O ile w kwestiach prawnych o interes miasta możemy być spokojni o tyle w kwestiach merytorycznego funkcjonowania spółki już nie koniecznie. Okazuje się, że aż 70% rocznego budżetu spółki pochłaniają wydatki na płace dla pierwszej drużyny. Tymczasem równie istotne, a może ważniejsze  jest szkolenie młodzieży bowiem chcielibyśmy w przyszłości oglądać większą liczbę sanoczan w kadrze pierwszej drużyny.

Rada Miasta uchwaliła także dwie uchwały o pomocy dla powiatu w sprawie remontu dwóch dróg Matejki i Liszna –Sanok. 

A.Ch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334