Strona główna » Rośnie liczba zadłużonych podatników

Rośnie liczba zadłużonych podatników

Wzrasta odsetek osób, które zalegają z wpłatami podatków i innych należności budżetowych. Ogółem zaległości na koniec 2011 roku wynosiły 15,26 mld zł, a wraz z odsetkami 27,86 mld zł - alarmuje "Dziennik gazeta Prawna"

Wzrasta liczba podmiotów gospodarczych z zaległościami względem Skarbu Państwa powyżej 1 mln zł. w 2011 było 5113 takich podmiotów podczas gdy rok wcześniej 4605 osób - podaje "DGP".

Tendencja wzrostowa osób, które nie wpłacają należności budżetowych powyżej 1 mln zł utrzymuje się od kilku lat, choć dopiero od 2010 roku wzrasta też kwota ogółem niezapłaconych przez te podmioty kwot.


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334