Strona główna » Rolnictwo podczas polskiej prezydencji nie jest priorytetem dla Rady Powiatu Sanockiego

Rolnictwo podczas polskiej prezydencji nie jest priorytetem dla Rady Powiatu Sanockiego

W dn. 29 lipca 2011 r. radni powiatu sanockiego głosami Platformy Obywatelskiej i Towarzystwa Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej odrzucili

w głosowaniu projekt Oświadczenia w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski.

Projekt Oświadczenia został złożony przez radnego z Prawa i Sprawiedliwości i został pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu Komisji Transportu, Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska (skład komisji: Marek Szpara, Paweł Czech, Marian Czubek, Adam Drozd, Marian Futyma, Dariusz Jęczkowski, Roman Konieczny).

Na sesji głosowanie nad projektem wniósł Robert Pieszczoch, przewodniczący Rady Powiatu Sanockiego (działacz Platformy Obywatelskiej), i radni obecni na posiedzeniu w pełni zaakceptowali porządek obrad.

Sebastian Niżnik, starosta powiatu sanockiego, przed głosowaniem zapytał, kto jest autorem projektu Oświadczenia i jaki ma ono cel. W odpowiedzi usłyszał, że projekt wniósł radny Tadeusz Nabywaniec (Prawo i Sprawiedliwość).

W głosowaniu projekt Oświadczenia przepadł. Za projektem głosowali: Agnieszka Haduch (PO), Robert Pieszczoch (PO), Marian Czubek (PSL) i Tadeusz Nabywaniec (PiS). Przeciwko głosowali m. in. Sebastian Niżnik (PO), Dariusz Jęczkowski (PO), Paweł Czech (PO), Wacław Krawczyk (TPSiZS), Marian Futyma (TPSiZS).

Podczas głosowania na sali obrad byli nieobecni: Grażyna Borek (PSL), Stanisław Fal (PSL), Jan Chowaniec (PSL), Piotr Uruski (PiS). Po głosowaniu na salę obrad powrócili.

Dodać należy, że jeden z radnych PSL-u kilka tygodni wcześniej o przygotowanie oświadczenia w tej sprawie zabiegał w Prawie i Sprawiedliwości.

Czyny a nie słowa mają decydować o tym, kto tak naprawdę chce, by ciężka praca polskich rolników była w Polsce i Europie zauważona. Czy naprawdę chce tego Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe? Niechaj każdy odpowie sobie na to pytanie.

 Poniżej projekt Oświadczenia…

 

OŚWIADCZENIE 

RADY POWIATU W SANOKU

z dnia ………………………. 2011 r.

w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji

w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski

 

§ 1

Rada Powiatu w Sanoku zwraca się do Prezesa Rady Ministrów Pana Donalda Tuska o to, by w ramach Prezydencji Polskiej w Unii Europejskiej w II połowie 2011 roku za jeden z priorytetów Polski uznana została kwestia rolnictwa, w szczególności sprawa wyrównania poziomu dopłat rolniczych dla Polski, aby polscy rolnicy nie byli dyskryminowani w stosunku do rolników państw tzw. starej Unii.

Wyrównanie dopłat Rada Powiatu w Sanoku uważa za sprawę kluczową dla przyszłości rolnictwa w Polsce i sprawa ta powinna być traktowana przez rząd jako problem najwyższej wagi.

 

§ 2

Rada zobowiązuje Przewodniczącego Rady Powiatu w Sanoku Pana Roberta Pieszczocha do niezwłocznego przesłania niniejszego oświadczenia Prezesowi Rady Ministrów Panu Donaldowi Tuskowi.

 


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334