Strona główna » Radni PSL-u milczą, radni PO... też milczą!

Radni PSL-u milczą, radni PO... też milczą!

Nie od dzisiaj wszyscy wiemy, że polscy rolnicy są dyskryminowani w dystrybucji dopłat bezpośrednich w porównaniu do rolników starych krajów członkowskich UE. W latach 2004 – 2013 polscy rolnicy otrzymają o ponad 120 miliardów złotych mniej dopłat bezpośrednich, niż otrzymaliby, gdyby byli traktowani na równych prawach z rolnikami niemieckimi.

Do wszystkich radnych Powiatu Sanockiego wpłynęła propozycja, aby w tej sprawie przyjąć stosowną uchwałę. Działania podjęli tylko radni Prawa i Sprawiedliwości. Na posiedzeniu Komisji Transportu, Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Sanoku w dn. 22 czerwca 2011 r. radny Roman Konieczny wnioskował, aby Rada Powiatu Sanockiego przyjęła stosowne Oświadczenie w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski. Radni komisji wniosek przyjęli. Czy zostanie on wprowadzony pod obrady na najbliższej sesji Rady Powiatu Sanockiego, okaże się niebawem.

Niezrozumiała jest postawa w tej sprawie radnych z partii podobno związanej z ludem, czyli PSL-u. Dlaczego milczą w tak ważnej sprawie? O radnych PO nie trzeba wspominać. Oni milczą, bo pewnie muszą. Dlaczego także milczą radni „Towarzystwa”? Pewnie to też ich słodka tajemnica.

Tadeusz Nabywaniec

Pełny tekst propozycji Oświadczenia...

 

OŚWIADCZENIE RADY POWIATU W SANOKU

z dnia ……………… 2011 r.

w sprawie uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej
i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski

§ 1
Rada Powiatu w Sanoku zwraca się do Prezesa Rady Ministrów Pana Donalda Tuska o to, by w ramach Prezydencji Polskiej w Unii Europejskiej w II połowie 2011 roku za jeden z priorytetów Polski uznana została kwestia rolnictwa, w szczególności sprawa wyrównania poziomu dopłat rolniczych dla Polski, aby polscy rolnicy nie byli dyskryminowani w stosunku do rolników państw tzw. starej Unii. Wyrównanie dopłat Rada Powiatu w Sanoku uważa za sprawę kluczową dla przyszłości rolnictwa w Polsce i sprawa ta powinna być traktowana przez rząd jako problem najwyższej wagi.

§ 2
Rada zobowiązuje Przewodniczącego Rady Powiatu w Sanoku Pana Roberta Pieszczocha
do niezwłocznego przesłania niniejszego oświadczenia Prezesowi Rady Ministrów Panu Donaldowi Tuskowi.

 


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334