Strona główna » Rada Powiatu Sanockiego przyjęła regulamin stypendialny

Rada Powiatu Sanockiego przyjęła regulamin stypendialny

W dniu 29 października br. Rada Powiatu Sanockiego przyjęła uchwałę w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów Powiatu Sanockiego. Regulamin przewiduje trzy rodzaje stypendiów: naukowe, artystyczne oraz sportowe.

Regulamin obarczony jest, moim zdaniem, wieloma błędami, które można było naprawić, lecz nie było dobrej woli starosty i dziesięciorga radnych. Nawet wniosek radnego Stanisława Fala ( przewodniczącego Komisji  Regulaminowej, która projektu uchwały w tej sprawie w ogóle nie procedowała), o zdjęcie tego punktu z porządku obrad został zlekceważony.

Sebastian Niżnik, starosta sanocki, przekonując radnych o tym, że regulamin jest dobry, powiedział m.in, iż projekt regulaminu był konsultowany z dyrektorami szkół ponadgimnazjalnych i nie wnieśli oni znaczących poprawek. Jednym słowem, należy przyjąć, że wg dyrektorów szkół regulamin jest czytelny dla każdego. Czy tak naprawdę było? Śmiem wątpić w zapewnienia starosty.

Wysokość stypendium to 200 zł na miesiąc. Wnioski można składać do 30 czerwca każdego roku.

Pomysł na przyznawanie stypendiów zrodził się na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Turystyki Rady Powiatu Sanockiego na początku tego roku. O stypendia naukowe wnioskował radny Waldemar Szybiak. Uzyskał poparcie radnych komisji. Prace nad regulaminem trwały dosyć długo.

Dzisiaj taki regulamin został przyjęty i, zgodnie ze stosowną uchwałą Rady Powiatu w Sanoku, będzie realizowany przez Zarząd Powiatu w Sanoku.

Każdy uczeń szkół ponadgimnazjalnych, mający stałe zameldowanie na terenie Powiatu Sanockiego (również ci, którzy uczą się w szkołach poza Powiatem Sanockim), będzie mógł ubiegać się o takie stypendium, spełniając szczegółowe wymagania, które podaję w poniższych załącznikach.

Nie zostaje nic innego, jak tylko zachęcić młodzież do skorzystania z takiej formy pomocy finansowej, która jednocześnie jest dużym wyróżnieniem i docenieniem pracy na niwie naukowej, artystycznej i sportowej.

 Tadeusz Nabywaniec
Radny Powiatu Sanockiego

 


  • POSEŁ PIOTR URUSKI
  • POSEŁ PIOTR BABINETZ

Biuro czynne
od poniedziałku do czwartku godz.9-16.30

tel./faks: +48 13 4634 334